Poll of polls

MDG – sakte vekst

Publisert 10. mars 2015. Sist endret 11. mars 2015.

1) Tabellen under tar utgangspunkt i lokale målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg, publisert 1. november 2014 - 5. mars 2015.

2) Kolonnen for 2013 svarer til MDGs stemmetall i de aktuelle kommunene i stortingsvalget 2013.

3) Kolonnen for 2015 angir stemmetall basert på MDGs andel i lokale målinger i år, med samlet stemmetall i kommunene i stv 2013 som beregningsgrunnlag.

4) Vi sammenligner da ulike størrelser, målinger med spørsmål om kommunevalg og stemmetall basert på stv 2013.

5) Bakgrunnen for at vi gjør det slik, er at dette antas å gi en mer treffsikker antagelse om MDGs nasjonale nivå enn om vi hadde brukt stemmetall i kommunevalget 2011 da MDG hadde få lister og bare 0,9 pst nasjonalt.

6) Vi ser at beregningsmåten antyder at MDG har i overkant av tre pst nasjonalt mot 2,8 i stv 2013.

7) Snittet for MDG på de fire landsmålingene fra TV2/Gallup og NRK/Norstat i januar og februar med spørsmål om kommunevalg var det samme som i beregningen under – 3,2.

8) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye. Null i kolonnen for MDG 2015 angir at målingen i kommunen ikke har publisert oppslutning for partiet. "Index" angir forholdstallet 2015 vs 2013.

Kommuner MDG-2015 MDG-2013 Index
Tromsø 1831 1290 141,94
Kvinnherad 183 148 123,65
Stange 164 304 53,95
Løten 106 72 147,22
Ringsaker 444 402 110,45
Hamar 682 486 140,33
Bergen 7790 6285 123,95
Sandnes 948 809 117,18
Haugesund 248 458 54,15
Bærum 2152 2362 91,11
Vestvågøy 68 117 58,12
Vågan 0 84 0,00
Songdalen 70 46 152,17
Søgne 139 125 111,20
Horten 760 457 166,30
Kongsberg 398 351 113,39
Verran 0 12 0,00
Stavanger 2164 2155 100,42
Drammen 1200 884 135,75
Oslo 22307 19356 115,25
Ålesund 469 361 129,92
Askim 0 138 0,00
Eidsberg 0 77 0,00
Lillehammer 655 686 95,48
Trondheim 5388 4298 125,36
Kristiansand 1882 1425 132,07
Gjøvik 388 381 101,84
Bodø 655 777 84,30
Notodden 142 162 87,65
Kragerø 297 171 173,68
Skien 1108 604 183,44
Porsgrunn 613 478 128,24
Bamble 58 109 53,21
Stemmer 53309 45870 116,22
Nasjonal tendens 3,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG