Poll of polls

Hordaland: Hjemme- og gjerdesitterne avgjør

Publisert 8. mars 2015. Sist endret 8. mars 2015.

Kommunevåpen
Hordaland fylke
Folketall: 500 900
Fylkesordfører: Anne Gine Hestetun, Ap
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap34,96,0nan
H24,0-5,7nan
Frp9,3-6,3nan
SV5,81,8nan
Sp5,30,9nan
KrF8,20,0nan
V6,41,1nan
MDG3,10,2nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Hordaland fylkesting – Respons for Bergens Tidende – publisert 6. mars 2015.

Vi takker Bergens Tidende, ved journalist Trond Olav Skrunes, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ble målt til 34,9 (27,8) – 24,0 (28,8) – 9,3 (14,0) – i parentes fylkestingsvalget i 2011.

2) Målingen gir 27 mandater til Ap+Sp+SV og 28 til Frp+H+KrF+V. De to siste mandatene tilfaller MDG.

3) Arbeiderpartiets matrise er i hovedsak gjenkjennelig:

(i) Ap har høy egen lojalitet.

(ii) Overgangene fra Frp og Høyre er omtrent som på de nasjonale stortingsmålingene.

(iii) Overgangene fra SV er noe lavere enn snittet på stortingsmålingene.

(iv) Ap mobiliserer 50 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013.

4) Et spørsmålet blir da om velgere som ikke stemte i stortingsvalget, vil stemme i fylkestingsvalget. Valgdeltakelsen i Hordaland i fylkestingsvalget 2011 var 61. I stortingsvalget 2013 i Hordaland var deltakelsen 80.

5) Venstres lojalitet er lav (36 mot stv 2013), men positive bytteforhold mot Ap og Høyre gir Trine Skei Grandes partifeller et barometertall på 6,4 (6,5 i fylkestingsvalget i Hordaland 2011).

6) Partiene med høyest andel av egne 2013-velgere på gjerdet er Venstre (33 pst), Høyre (25 pst) og Frp (27 pst).

7) Hjemme- og gjerdesitterne kan dermed avgjøre i Hordaland.

8) For Ap er spørsmålet om partiet kan beholde den sterke mobiliseringen av hjemmesittere som Respons fant i denne undersøkelsen.

9) For ordførerkoalisjonen i Hordaland fylkesting – H, Frp, V – blir spørsmålet om disse partiene makter å mobilisere egne gjerdesittere fra stv 2013. Graden av slik mobilisering kan bli avhengig av om velgerne får presentert et troverdig firepartisamarbeid på ikke-sosialistisk side.

Se nærmere om målingen, Bergens Tidende 6. mars sidene 4 og 5.

Hordaland 1979-2015

Oppslutning i prosent.

F 1979 S 1981 S 2021 Respons / BT 22/9-14 Respons / BT 6/3-15
Ap 27,0 27,7 22,7 28,9 34,9
Høyre 33,9 35,8 24,5 29,7 24,0
Frp 3,6 6,2 12,6 15,6 9,3
SV 3,9 4,9 8,9 4,0 5,8
Sp 6,7 4,9 9,9 4,4 5,3
KrF 14,1 13,4 4,9 8,2 8,2
Venstre 6,6 4,7 4,3 5,3 6,4
MDG 0,0 0,0 3,9 2,9 3,1
Rødt 1,2 0,8 4,7 1,0 1,1
Andre 3,0 1,5 3,6 0,0 1,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 38,8 38,4 50,1 41,2 50,2
Frp + H + KrF + V 58,2 60,1 46,3 58,8 47,9
Sp + KrF + V 27,5 23,0 19,1 17,9 19,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner