Poll of polls

Sp-pluss på Hedmarken

Publisert 20. februar 2015. Sist endret 20. februar 2015.

Kommunevalg – Hamar, Ringsaker, Løten, Stange – Sentio for Hamar Arbeiderblad – publisert 17–20 februar 2015.

1) Sees alle fire kommuner samlet, har Senterpartiet et pent pluss. Se tabell under.

2) Partileder Trygve Slagsvold Vedum er født på Hamar og eier familiegården på Stange (iflg Wikipedia). Han er dermed nært knyttet til to av de fire kommunene som Hamar Arbeiderblad har målt i februar.

3) Arbeiderpartiets relative vekst og Høyres relative fall er mindre på Hedmarken enn på hovedtyngden av lokale målinger. Det er ikke overraskende, i lys av at Ap står sterkere på Hedmarken enn landssnittet, motsatt for Høyre.

Hamar, Ringsaker, Løten, Stange – Sentio for Hamar Arb.blad – februar 2015

Målinger med spørsmål om kommunevalg.
De fire kommunene sett samlet.

2015 2011 Endring pst "Landstendens" Nasjonalt K-2011
Ap 22170 20412 9 34,4 31,65
Sp 2958 2680 10 7,4 6,74
SV 1036 1436 -28 2,9 4,07
Frp 2134 2487 -14 9,7 11,36
H 6090 6628 -8 25,7 27,99
KrF 1650 1950 -15 4,7 5,57
V 2136 2074 3 6,5 6,27

MDG på Hedmarken

Sentio/HA Stv 2013
Hamar 3,8 2,7
Ringsaker 2,4 2,2
Løten 2,4 1,6
Stange 1,4 2,6

Stange 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / HA 17/9-14 Sentio / HA 20/2-15
Ap 63,2 61,5 48,1 53,6
Høyre 13,8 15,0 13,5 15,4
Frp 0,0 2,6 8,0 5,3
SV 6,0 7,0 2,7 2,3
Sp 10,6 0,0 7,3 9,9
KrF 5,4 0,0 4,5 5,5
Venstre 0,0 0,0 8,9 5,6
MDG 0,0 0,0 1,3 1,4
Rødt 0,0 0,2 2,1 0,0
Andre 1,0 13,8 3,7 0,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 79,8 68,7 61,5 67,2
Frp + H + KrF + V 19,2 17,6 34,9 31,8
Sp + KrF + V 16,0 0,0 20,7 21,0

Løten 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / HA 18/9-14 Sentio / HA 19/2-15
Ap 64,5 63,3 52,8 54,2
Høyre 11,4 14,2 14,5 11,7
Frp 0,0 1,8 7,8 5,2
SV 5,8 7,8 3,4 2,8
Sp 15,7 0,0 14,5 16,4
KrF 0,0 0,0 3,8 4,1
Venstre 0,0 0,0 2,3 2,3
MDG 0,0 0,0 0,0 2,4
Rødt 0,0 0,4 0,0 0,0
Andre 2,6 12,4 1,0 1,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 86,0 71,6 70,7 75,8
Frp + H + KrF + V 11,4 16,0 28,4 23,3
Sp + KrF + V 15,7 0,0 20,6 22,8

Ringsaker 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / HA 16/9-14 Sentio / HA 18/2-15
Ap 58,2 57,1 50,8 57,8
Høyre 15,8 17,1 20,1 11,1
Frp 0,0 2,8 7,7 6,2
SV 3,5 5,8 1,3 1,3
Sp 14,5 0,0 8,4 7,7
KrF 4,7 0,0 2,6 2,4
Venstre 0,0 0,0 2,4 4,4
MDG 0,0 0,0 3,0 2,4
Rødt 0,0 0,3 0,0 1,1
Andre 3,3 16,9 3,6 5,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 76,1 63,2 63,5 70,3
Frp + H + KrF + V 20,5 19,9 32,8 24,1
Sp + KrF + V 19,1 0,0 13,4 14,5

Hamar 1979-2015

Oppslutning i prosent.

Sentio / HA 15/9-14 Sentio / HA 18/11-14 Sentio / HA 27/12-14 Sentio / HA 17/2-15
Ap 33,3 38,2 41,4 40,5
Høyre 21,7 18,8 16,8 16,0
Frp 4,1 1,3 6,0 3,2
SV 4,3 3,6 4,9 3,3
Sp 2,0 4,0 1,3 1,7
KrF 4,2 5,6 3,9 3,9
Venstre 2,4 6,1 3,2 5,4
MDG 5,7 1,4 1,9 3,8
Rødt 0,8 0,7 0,7 0,8
Andre 21,6 20,4 18,9 21,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 46,1 47,9 50,2 50,1
Frp + H + KrF + V 32,4 31,8 29,9 28,5
Sp + KrF + V 8,6 15,7 8,4 11,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner