Poll of polls

Ingen utveksling Frp vs KrF

Publisert 19. februar 2015. Sist endret 19. februar 2015.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap41,1-0,114,8
H21,7-1,01,3
Frp9,9-1,4-1,7
SV4,1-0,5-3,5
Sp5,91,3-7,6
KrF5,80,52,0
V5,20,40,6
MDG3,3-0,4-0,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – landsomfattende – Respons for Aftenposten – publisert 16. februar 2015.

Vi takker Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Dagen dette skrives – torsdag 19. februar – ble innledet med Frp-nestleder Per Sandbergs angrep på KrF.

2) Sandbergs motiv kan ikke ha vært frykt for lekkasje fra Frp til KrF. Det er så godt som ingen utveksling mellom disse partiene.

3) Norstat noterte i sin stortingsmåling i januar for NRK at 2,3 pst av KrF-velgerne gikk til Frp, mot null andre veien. I februar hadde samme byrå null begge veier.

4) Respons for Aftenposten noterte i januar også null begge veier. I februar gikk iflg Respons 3,2 pst av Frp-velgerne til KrF mot 2 pst av KrF-velgerne til Frp. I antall respondenter var tallet tre fra Frp til KrF og én motsatt vei.

5) Fremskrittspartiet hadde tidligere et solid grep om hjemmesitterne. På Respons' måling i februar svarte én (!) av respondentene i hjemmesitter-gruppen Frp på spørsmål om partivalg i dag, svarende til 1,4 pst av de aktiviserte. Frp hadde hos Norstat for NRK i februar åtte pst i denne gruppen.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15
R 69 65 78 71 73 66 76 71 69 26 68
SV 67 59 78 69 64 60 61 59 58 68 72
Ap 87 90 89 88 86 87 91 83 87 86 90
Sp 71 62 85 83 63 72 69 72 78 67 80
V 79 74 74 66 62 63 60 58 53 42 62
KrF 77 86 87 81 80 74 70 79 72 75 71
H 83 86 85 82 78 78 73 69 62 67 63
Frp 68 75 66 78 74 76 66 60 50 56 52
MDG 68 63 69 69 74 69 72 65 90 82 55

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15
Ap til H 11000 10000 17000 9000 7000 18000 3000 0 0 3000 6000
H til Ap 24000 17000 23000 43000 52000 36000 93000 68000 87000 99000 106000
H til Frp 8000 6000 20000 8000 39000 27000 17000 14000 14000 18000 23000
Frp til H 62000 83000 46000 36000 30000 44000 30000 51000 64000 28000 56000
Ap til Frp 0 0 3000 5000 3000 6000 0 4000 3000 0 3000
Frp til Ap 19000 11000 39000 0 18000 0 32000 24000 68000 52000 48000
H til V 10000 9000 7000 6000 5000 3000 9000 24000 12000 20000 14000
V til H 3000 10000 6000 10000 11000 0 17000 17000 6000 9000 11000
Ap til V 4000 3000 8000 9000 7000 5000 3000 4000 10000 0 3000
V til Ap 16000 8000 0 12000 15000 11000 18000 22000 23000 29000 14000
SV til Ap 9000 24000 11000 21000 21000 19000 17000 25000 26000 17000 24000
Ap til SV 8000 0 3000 11000 7000 10000 11000 0 8000 3000 15000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15
SV 2 2 8 10 21 4 3 4 6 13 4
Ap 49 33 38 40 34 36 29 33 51 37 47
Sp 2 2 2 0 11 3 9 4 4 2 8
V 8 6 4 6 0 6 7 16 4 10 9
KrF 2 0 2 0 2 4 3 12 9 3 4
H 17 33 21 26 15 25 33 14 18 21 15
Frp 15 13 17 13 11 16 6 11 6 5 1
MDG 4 4 6 4 4 4 6 7 0 6 7

Denne tabellen omfatter i hovedsak (i) aktiviserte hjemmesittere fra stv 2013, og (ii) to årskull førstegangsvelgere som er kommet til etter stv 2013.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15
SV 10 14 8 7 6 9 11 7 8 12 4
Ap 9 7 5 5 9 8 6 10 8 10 5
Sp 16 12 5 12 25 9 14 14 18 27 14
V 9 7 7 12 13 23 14 9 21 22 13
KrF 9 3 4 11 10 7 18 12 16 17 9
H 10 7 7 9 9 13 10 15 19 13 14
Frp 9 5 13 13 13 14 14 17 18 25 16
MDG 5 8 21 14 13 11 20 8 0 4 14

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent
Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp