Poll of polls

NRK/Norstat rettet feil

Publisert 19. februar 2015. Sist endret 19. februar 2015.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap39,72,818,1
H27,1-1,71,2
Frp9,30,9-2,0
SV3,30,1-3,6
Sp5,60,4-2,6
KrF4,90,10,9
V3,7-1,5-1,3
MDG3,1-0,6-1,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 956 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – landsomfattende – Norstat for NRK – publisert 11. februar 2015, rettet 18. februar.

1) NRK publiserte 11. februar nasjonal kommunevalgmåling.

2) Vi meddelte NRK i helgen at det kunne synes som om målingen var vektet mot kommunevalget 2007, ikke kvlg 2011 som var oppgitt.

3) Da rettete tall ble lagt ut 18. februar vektet mot 2011, opplyste nrk.no at tallene som først ble presentert var vektet mot kommunevalget 2007.

4) Det har vært interesse for hvordan vi fant at målingen var vektet mot 2007. Vi kan opplyse:

(i) Da NRK publiserte stortings- og kommunevalgmålinger 11. februar, fikk vi med takk oversendt matriser fra journalist Lars Nehru Sand. Det fremgikk at stortingsmålingen var vektet mot 2013, kommunemålingen mot 2011. Matrisene inneholdt overganger mellom partiene mv. i prosent av partienes stemmeandeler i referansevalget.

(ii) Vi fant av tre grunner Høyres nivå påfallende lavt på kommunemålingen:

(iii) For det første var Høyres forskjell på kommune- og stortingsmålingen bare 0,5 pst. På de fem kommunevalgmålingene fra TV2/TNS Gallup i 2014/2015 har forskjellen i snitt vært 4,7 prosentpoeng. På de to TV2-målingene i år har forskjellen vært over seks prosentpoeng.

(iv) For det andre var Høyres lojalitet 59,1 på stortingsmålingen og 72,6 på kommunemålingen. Høyres resultat i referansevalgene var 26,8 pst (2013, stortingsmålingen) og 28 pst (2011, kommunemålingen). Lojalitet for Høyre på nesten 73 mot kommunevalget – kombinert med at Høyre iflg matrisen hentet brukbart med velgere fra andre partier (bl.a. 12 pst av Frp’s 2011-velgere) og blant hjemmesitterne – kunne vanskelig begrunne et barometertall så lavt som 22,3.

(v) For det tredje regnet vi partienes nivåer i lys av matrisen, forutsatt vekting mot 2011, og kom til Ap 40,3 (38,9) – H 27,4 (22,3) – Frp 9,5 (12,4) – i parentes målingen publisert 11. februar.

(vi) Norstat leverer oss bekjent to matriser – en med prosentangivelser som nevnt i pkt (i) og en med absolutte tall. Etter å ha regnet som vist i pkt (v), anmodet vi NRK om matrisen med absolutte tall. Da denne ble mottatt, viste det seg at partienes stemmer i de vertikale kolonnene der summen skal svare til stemmetall i referansevalget, svarte til stemmetallene i 2007. Konklusjonen var da klar – målingen var vektet mot 2007 og ikke 2011.

(vii) Vi retter en stor takk til tallknuser Terje Sørensen for bistand i denne prosessen.

5) Forskjellene mellom vekting mot 2007 og 2011 var størst for Frp, Ap og Høyre.

6) Fremskrittspartiets barometertall gikk ned ved vekting mot 2011 fordi Frp's resultat i 2011 var svakere enn i 2007.

7) At Høyres barometertall vokste med nesten fem prosentpoeng ved vekting mot 2011 (22,3 pst iht NRK/Norstat 11. feb, rettet til 27,1 den 18. feb), må sees i lys av at partiets vekst fra 2007 til 2011 var rundt ni prosentpoeng.

8) Arbeiderpartiet gjorde det også bedre i valget 2011 enn i 2007. Partiets barometertall ble derfor justert opp når NRK/Norstat rettet feilen.

9) Forskjellene på grunn av Norstats vekting mot 2007 vs 2011 er illustrerende for om målinger i år bør vektes mot 2011 eller 2013. Hvilket referansevalg som bør legges til grunn, kommer på spissen der det var stor forskjell mellom 2011 og 2013. Tromsø og Drammen er eksempler.

10) Målinger kan påvirke det politiske ordskiftet og stemningen i partiene, og feil kan forekomme. Desto viktigere er det at medier og andre oppdragsgivere for partimålinger i enda større grad åpner for at målinger kan etterprøves, bl.a. ved å gjøre bakgrunnstall kjent.

Landsomfattende kommunevalg – TV2/TNS Gallup og NRK/Norstat – 10. og 18. febr 2015

TV2 NRK Snitt Poll of polls 17. feb 2015
Ap 35,8 39,7 37,75 36,9
Sp 7,6 5,6 6,6 6,2
SV 4,1 3,3 3,7 4,1
R 2,2 1,2 1,7 1,4
MDG 3,4 3,1 3,25 3,3
Ap+Sp+SV+R+MDG 53,1 52,9 53 51,9
Frp 8,9 9,3 9,1 11,3
H 26,9 27,1 27 22,6
KrF 4,7 4,9 4,8 5,3
V 5,1 3,7 4,4 6
Frp+H+KrF+V 45,6 45 45,3 45,2
Andre 1,3 2 1,75 3

TNS Gallup vekter mot stv 2013.
Norstat vekter mot kvlg 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode