Poll of polls

Støres margin: 80.000 stemmer

Publisert 31. januar 2015. Sist endret 31. januar 2015.

Syv landsmålinger ble publisert i januar 2015.

1) Ved forrige månedsskifte var tittelen på vår oppsummering "Utflating – ?" Spørsmålstegnet kan nå tas bort.

2) Endringene fra desember er marginale. Senterpartiets pluss er to promille – Arbeiderpartiet og Høyre har begge pluss en promille – Fremskrittspartiet er uendret – SV, KrF og Venstre er ned en promille.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt desember 41,4 22,5 11,3 3,8 5,2 5,4 4,7 3,5 1,3 0,9
Snitt januar 41,5 22,6 11,3 3,7 5,4 5,3 4,6 3,4 1,2 1,1
Endring 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,3
Sterkeste 42,8 23,4 12,3 4,6 7,0 5,6 5,7 3,9 1,5 2,5
Svakeste 40,1 20,9 10,2 3,2 4,6 4,7 3,8 2,7 1,0 0,6
Sprik 2,7 2,5 2,1 1,4 2,4 0,9 1,9 1,2 0,5 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i desember og i januar.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norfakta / Nat. / KK -0,4 -1,0 0,3 0,6 0,7 -0,2 -1,1 1,2 0,5 -0,6 10/1-2015
Verian / TV2 2,1 -3,0 0,5 -1,5 2,9 0,6 0,9 -1,2 -0,9 -0,4 12/1-2015
Norstat / NRK -2,4 1,8 -0,3 0,0 -0,4 0,4 1,1 0,2 0,0 0,0 14/1-2015
Respons / Aftenp. -0,8 0,7 1,2 1,1 -1,4 -0,8 -0,3 0,3 -0,4 0,4 19/1-2015
Opinion / ANB -1,2 0,6 1,7 0,0 -0,3 0,0 -0,3 -0,7 0,3 0,1 21/1-2015
Ipsos / Dagbladet 2,6 -0,7 -0,8 0,0 -0,4 -0,3 -0,6 0,2 0,6 0,0 23/1-2015
Sentio / DN 0,4 2,2 -1,2 -1,0 -0,9 0,0 -0,7 0,1 -0,3 1,9 30/1-2015
Snitt disse målingene 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,2

3) Taperen i januar – om man kan bruke en slik betegnelse når endringene er små – er Miljøpartiet De Grønne. MDGs snitt i januar er det svakeste siden april 2014.

4) Tas tre prosentpoeng av januar-snittet bort fra Ap, og overføres disse til H og Frp (begge +1) og KrF og V (begge +0,5), bringes Ap+Sp+SV+MDG i mindretall med 84 mandater.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

5) Gitt en margin på tre prosentpoeng, er Støres margin rundt 80.000 stemmer.

6) Skulle SV og/eller MDG komme over sperregrensen, blir marginen større.

7) Hvis vi nå hadde vært i august 2017, ville målinger svarende til snittet i januar 2015 ført til neglebiting i alle leire – bare en marginal økning av lojaliteten på borgerlig side kunne skapt dødt løp ved f.eks. å hente ned egne gjerdesittere, et fullmobilisert Arbeiderparti har (som Høyre i valgkampen 2013) større nedside enn oppside, SV og MDG slåss mot sperregrensen.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36

Mandater januar

jan.15 SV 4 MDG 4 SV+MDG 4
Ap 76 76 76 76
Sp 10 9 9 9
SV 2 7 2 6
MDG 2 2 7 6
R 0 0 0 0
Ap+Sp+SV+MDG+R 90 94 94 97
Frp 20 19 19 18
H 41 39 39 38
KrF 10 9 9 9
V 8 8 8 7
Frp+H+KrF+V 79 75 75 72

SV og MDG hadde i januar snitt under sperregrensen.
SV 4 = SV fire pst, de øvrige uendret
MDG 4 = MDG fire pst, de øvrige uendret
SV+MDG 4 = Både SV og MDG fire pst, de øvrige uendret

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1
R 76 64 71 70 72 26
SV 77 71 69 62 59 68
Ap 93 88 89 87 87 86
Sp 79 74 77 68 73 67
V 80 70 71 63 57 42
KrF 79 77 85 77 74 75
H 89 84 84 78 68 67
Frp 80 68 73 75 58 56
MDG 81 70 67 72 76 82

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap