Poll of polls

V, Ap og H opp i sør

Publisert 29. januar 2015. Sist endret 29. januar 2015.

Kommunevalg – Søgne og Songdalen, begge i Vest-Agder – Norfakta for Søgne og Songdalen Budstikke, begge målingene opptatt 16–19 januar 2015, publisert 28. januar.

1) Søgne og Songdalen leverte samlet 7.772 stemmer i kvlg 2011, svarende til 9,4 pst av 82.431 godkjente stemmer i kvlg 2011 i Vest-Agder. Disse stemmene fordelte seg på 5.114 i Søgne og 2.658 i Songdalen.

2) Høyre har f.t. ordføreren i Søgne, Senterpartiet i Songdalen.

3) Venstre (+35), Arbeiderpartiet (+18) og Høyre (+3) er partiene i vekst i Søgne og Songdalen samlet, målt mot kommunevalget 2011 (i parentes pluss i prosent).

Se nærmere Søgne og Songdalen Budstikke 28. januar 2015 sidene 14–15.

Søgne og Songdalen – Norfakta for Søgne og Songdalen Budstikke

Målinger i begge kommuner 16–19 jan 2015, 400 spurte i hver kommune.
Tabellen gjelder stemmer samlet i begge kommune for partier som ventes å stille liste i begge kommunene.
Forutsatt samme antall godkjente stemmer i kommunene som i kvlg 2011.

2015 2011 Endring pst
Ap 2061 1751 18
Sp 651 784 -17
Frp 965 1328 -27
H 2087 2029 3
KrF 972 1037 -6
V 626 462 35

Songdalen 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Norfakta / Budstikka 28/1-15
Ap 27,1 27,9 28,3
Høyre 21,9 26,8 18,7
Frp 3,3 3,7 11,3
SV 0,0 1,6 0,5
Sp 20,4 17,8 19,3
KrF 18,9 17,2 15,8
Venstre 4,1 3,6 2,6
MDG 0,0 0,0 2,1
Rødt 0,0 0,0 0,8
Andre 4,2 1,4 0,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,5 47,4 51,0
Frp + H + KrF + V 48,3 51,2 48,4
Sp + KrF + V 43,4 38,6 37,7

Søgne 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Norfakta / Budstikka 28/1-15
Ap 20,5 22,1 25,6
Høyre 31,5 38,1 31,1
Frp 1,1 6,0 13,0
SV 0,0 1,8 1,6
Sp 8,0 10,9 2,7
KrF 17,4 16,0 10,8
Venstre 8,0 4,2 10,9
MDG 0,0 0,0 2,3
Rødt 0,0 0,2 0,4
Andre 13,5 0,7 1,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 28,5 35,0 32,6
Frp + H + KrF + V 58,0 64,3 65,8
Sp + KrF + V 33,4 31,1 24,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner