Poll of polls

SV – høyere lojalitet, henter hjemmesittere

Publisert 20. januar 2015. Sist endret 20. januar 2015.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap41,2-0,814,9
H22,70,72,3
Frp11,31,2-0,3
SV4,61,1-3,0
Sp4,6-1,4-8,9
KrF5,3-0,81,5
V4,8-0,30,2
MDG3,70,3-0,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Nasjonal måling – stortingsvalg – Respons for Aftenposten – publisert aftenposten.no 19. januar 2015.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) SV er over sperregrensen på to av fire nasjonale stortingsmålinger så langt i januar 2015.

2) Respons i januar noterte SV til 4,6 – mot 3,5 i desember.

3) SVs lojalitet er den sterkeste Respons har målt etter juni 2014, SV øker andelen av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013, og lekkasjen til Ap er marginalt lavere enn i desember. Se tabellen under.

4) Velgere som ikke stemte i stortingsvalget, men som nå er aktivisert, er i hovedsak hjemmesittere fra stortingsvalget, men også to nye årskull av førstegangsvelgere sammenlignet med stv 2013. I gruppen "stemte ikke" i byråenes matriser er det i januar 2015 kommet til et nytt årskull av førstegangsvelgere – velgere født i 1997.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15
R 66 69 65 78 71 73 66 76 71 69 26
SV 80 67 59 78 69 64 60 61 59 58 68
Ap 91 87 90 89 88 86 87 91 83 87 86
Sp 81 71 62 85 83 63 72 69 72 78 67
V 67 79 74 74 66 62 63 60 58 53 42
KrF 77 77 86 87 81 80 74 70 79 72 75
H 82 83 86 85 82 78 78 73 69 62 67
Frp 70 68 75 66 78 74 76 66 60 50 56
MDG 75 68 63 69 69 74 69 72 65 90 82

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15
Ap til H 10000 11000 10000 17000 9000 7000 18000 3000 0 0 3000
H til Ap 27000 24000 17000 23000 43000 52000 36000 93000 68000 87000 99000
H til Frp 13000 8000 6000 20000 8000 39000 27000 17000 14000 14000 18000
Frp til H 83000 62000 83000 46000 36000 30000 44000 30000 51000 64000 28000
Ap til Frp 0 0 0 3000 5000 3000 6000 0 4000 3000 0
Frp til Ap 14000 19000 11000 39000 0 18000 0 32000 24000 68000 52000
H til V 7000 10000 9000 7000 6000 5000 3000 9000 24000 12000 20000
V til H 4000 3000 10000 6000 10000 11000 0 17000 17000 6000 9000
Ap til V 8000 4000 3000 8000 9000 7000 5000 3000 4000 10000 0
V til Ap 15000 16000 8000 0 12000 15000 11000 18000 22000 23000 29000
SV til Ap 15000 9000 24000 11000 21000 21000 19000 17000 25000 26000 17000
Ap til SV 4000 8000 0 3000 11000 7000 10000 11000 0 8000 3000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15
SV 2 2 2 8 10 21 4 3 4 6 13
Ap 38 49 33 38 40 34 36 29 33 51 37
Sp 0 2 2 2 0 11 3 9 4 4 2
V 7 8 6 4 6 0 6 7 16 4 10
KrF 7 2 0 2 0 2 4 3 12 9 3
H 17 17 33 21 26 15 25 33 14 18 21
Frp 24 15 13 17 13 11 16 6 11 6 5
MDG 0 4 4 6 4 4 4 6 7 0 6

Denne tabellen omfatter i hovedsak (i) aktiviserte hjemmesittere fra stv 2013, og (ii) to årskull førstegangsvelgere som er kommet til etter stv 2013.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15
SV 4 10 14 8 7 6 9 11 7 8 12
Ap 6 9 7 5 5 9 8 6 10 8 10
Sp 8 16 12 5 12 25 9 14 14 18 27
V 11 9 7 7 12 13 23 14 9 21 22
KrF 8 9 3 4 11 10 7 18 12 16 17
H 11 10 7 7 9 9 13 10 15 19 13
Frp 15 9 5 13 13 13 14 14 17 18 25
MDG 4 5 8 21 14 13 11 20 8 0 4

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent
Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV