Poll of polls

H +6 fra storting til kommune

Publisert 19. januar 2015. Sist endret 19. januar 2015.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap38,67,117,0
H26,8-5,90,9
Frp8,7-0,2-2,6
SV3,8-0,6-3,1
Sp7,81,7-0,4
KrF3,8-1,3-0,2
V5,3-0,70,3
MDG2,50,1-1,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 957 (gir vanlige feilmarginer).

Nasjonal måling – kommunevalg – TNS Gallup for TV2 – publisert 17. januar 2015.

TNS Gallup spurte primo januar de samme respondentene om stemmegivning ved både stortingsvalg og kommunevalg.

1) Forskjellen på kommune- vs stortingsvalg er størst for Høyre med 5,9 prosentpoeng – 26,8 (kommunevalg) vs 20,9 (stortingsvalg).

2) Hvis TNS Gallup har truffet, er Høyres avstand til sitt sterke kommunevalg i 2011 med 28 pst mindre enn feilmarginen. Vi har ennå ingen lokale målinger i 2015, men målingene i mange kommuner i november og desember 2014 kan ikke bekrefte et så solid nivå for Høyre.

3) Forskjellen på de to valg er nest størst for Arbeiderpartiet – med 4,2 prosentpoeng svakere på spørsmål om kommunevalg (38,6) enn stortingsvalg (42,8).

4) Vi har på denne plass fremhevet at Arbeiderpartiet synes å ha problemer med å forsvare sine sterke nasjonale stortingsmålinger over 40 pst når lokale målinger om kommunevalg sees i sammenheng. Den nasjonale kommunevalgmålingen fra TV2/Gallup går i samme retning.

5) TV2/Gallup noterer "andre" partier enn stortingspartiene og Rødt på 1,6 pst på sin nasjonale kommunevalgmåling. Dette er (trolig) klart lavere enn partiene i gruppen "andre" vil få valgnatten (3,9 pst i kvlg 2011).

TV2/TNS Gallup – kommune- vs stortingsvalg – januar 2015

Kommune Storting
Ap 38,6 42,8
Sp 7,8 7
SV 3,8 3,2
MDG 2,5 3,2
R 1,3 1,2
Ap+Sp+SV+MDG+R 54 57,4
Frp 8,7 10,5
H 26,8 20,9
KrF 3,8 4,7
V 5,3 5,7
Frp+H+KrF+V 44,6 41,8
Andre 1,6 0,8

Kommunevalg – TV 2/TNS Gallup jan 2015 vs poll of polls nov/des 2014

TV2 Poll of polls K-2011
Ap 38,6 36,7 31,7
Sp 7,8 5,6 6,7
SV 3,8 4 4,1
MDG 2,5 3,2 0,9
R 1,3 1,4 1,5
Ap+Sp+SV+MDG+R 54 50,9 44,9
Frp 8,7 11,9 11,4
H 26,8 22,6 28
KrF 3,8 5,4 5,6
V 5,3 5,9 6,3
Frp+H+KrF+V 44,6 45,8 51,3
Andre 1,6 3,3 3,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H