Poll of polls

Norfakta, Sentio og Respons nær snittet

Publisert 13. januar 2015. Sist endret 13. januar 2015.

1) Tabellen under angir byråenes avvik fra snittet for partiene i nasjonale stortingsmålinger i 2014.

2) Summeres avvikene fra snittet for hvert enkelt parti, ser vi at Sentio og Norfakta hadde det laveste avviket i fjor, tett fulgt av Respons.

3) Vi minner om at denne typen tabeller ikke er ment som noen rangering av byråene. Et byrå med større avvik enn de øvrige i denne tabellen kan selvsagt treffe best. Fasiten får vi valgnatten.

Avvik i prosentpoeng.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum avvik
Respons / Aftenp. / BT -0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 -0,3 0,0 -0,1 1,6
Norfakta / Nat. / KK -0,3 0,0 0,4 -0,2 0,1 0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,1 1,6
Sentio / DN 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,4 2,1
Ipsos / Dagbladet -0,1 0,6 -0,3 0,1 0,0 -0,2 0,1 -0,5 0,2 0,1 2,4
Norstat / VL 0,4 -0,3 0,2 -0,4 0,1 -0,1 -0,2 0,4 0,1 -0,2 2,4
Opinion / ANB 0,8 -0,2 0,3 -0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,2 2,4
Norstat / NRK 0,3 -0,1 0,4 -0,1 -0,2 0,2 -0,4 0,3 -0,2 -0,3 2,4
InFact / VG -0,5 -1,4 1,2 0,3 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 4,1
Verian / TV2 -0,5 0,6 -1,7 0,6 0,0 -0,2 0,5 0,3 0,3 0,1 4,8
InFact / MDG -2,0 0,0 1,8 0,5 -0,2 -0,1 -0,7 0,3 -0,1 0,5 6,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode