Poll of polls

Frp i pluss mot 2011 – ?

Publisert 9. januar 2015. Sist endret 10. januar 2015.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt april: 15,2 %
Kommune 2023: 11,3 %

1) Kommunene i tabellen under leverte 40 pst av stemmene i kommunevalget 2011 og 36 pst av Fremskrittspartiets 275.559 stemmer i valget.

2) På vår poll of polls kommunevalget er f.t. tre av Stortingets åtte partier i pluss mot 2011 – Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Frp – riktignok pluss av ulik størrelse og med ulike utgangspunkter fra kommunevalget for snart fire år siden.

3) Frp's målinger er preget av stor variasjon. Dette kan peke mot en særlig usikkerhet når vi skal antyde et mulig nasjonalt nivå for Siv Jensens parti. Vi antyder denne usikkerheten ved spørsmålstegnet i tittelen.

4) Frp gjorde det skarpt hos InFact/Ap i Telemark med nivåer i retning av 14–15 nasjonalt. Frp var en vinner på målingen i Stavanger.

5) Partiet sliter i byer som Bergen og Trondheim, men er i pluss mot sitt svake valg i 2011 i Oslo.

6) Mange av de lokale målingene høsten 2014 er fra InFact. Beregnes en "landstendens" for Frp på bakgrunn av InFact-målingene under, blir nivået 12,3. En tilsvarende beregning basert på målingene fra de andre byråene gir 11,3. Denne forskjellen er trolig for liten til at det kan trekkes slutninger om ulike nivåer blant byråene. Vi må ha flere lokale målinger enn i tabellen under for å vurdere om det for Frp kan være systematiske forskjeller mellom byråene på lokale målinger.

7) Våre beregninger av "landstendens" basert på lokale målinger må leses i lys av feilkildene vi tidligere har redegjort for og i lys av en – trolig – særlig usikkerhet for Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet – kommunevalg – målinger publisert nov/des 2014

Kolonnen "Stemmer 2015" svarer til Fremskrittspartiets resultat kvlg 2015 hvis (i) de målte kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2011, (ii) hvis Fremskrittspartiets resultat svarer til siste måling, og (iii) hvis relativ endring i resten av landet blir som i de målte kommunene.

Kilde Publisert Kommune Sremmer 2015 Stemmer K-2011 Godkjente stemmer K-2011
Sentio/Hamar Arb.bl 27.12.2014 Hamar 945 633 15752
Respons/BT 23.12.2014 Bergen 8725 13477 130229
InFact/Ap 21.12.2014 Stavanger 11133 7983 60838
InFact/Ap 20.12.2014 Drammen 3855 2730 30357
Respons/Aftp 18.12.2014 Oslo 28549 21852 310312
InFact/NRK 18.12.2014 Østfold 17603 17078 130390
InFact/Ap 16.12.2014 Ålesund 4113 4446 20464
Markedsinfo/GD 11.12.2014 Lillehammer 681 726 13095
Respons/Høyre 09.12.2014 Trondheim 5645 8002 89605
InFact/Ap 06.12.2014 Kristiansand 4092 4369 38602
Sentio/Oppl Arb.bl. 27.11.2014 Gjøvik 487 734 13901
InFact/Ap 20.11.2014 Bodø 3785 5277 23808
InFact/Ap 13.11.2014 Porsgrunn 3751 1814 17288
InFact/Ap 13.11.2014 Bamble 1940 2171 6712
InFact/Ap 13.11.2014 Kragerø 697 552 5443
InFact/Ap 13.11.2014 Skien 3349 3077 23924
InFact/Ap 13.11.2014 Notodden 699 588 5777
InFact/Nordlys 07.11.2014 Tromsø 4153 4381 33762
SUM 104202 99890 970259
K-2011 nasjonalt 11,36
Endring pst 4
"Landstendens" 11,85

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no