Poll of polls

SV vs Ap

Publisert 2. januar 2015. Sist endret 2. januar 2015.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt april: 9,8 %
Kommune 2023: 6,9 %

1) Tabellen under gjelder SV – målinger med spørsmål om kommunevalg i 18 kommuner, publisert i november og desember 2014.

2) Disse 18 kommunene leverte 40 pst av de godkjente stemmene nasjonalt i kvlg 2011, men 46 pst av SVs 98.667 stemmer i dette valget.

3) Målingene i disse 18 kommunene sett samlet viser at SV f.t. holder sitt nivå fra kvlg 2011.

4) Vekst for SV mot 2011 og 2013 forutsetter at lekkasjen til Arbeiderpartiet går ned.

5) I prosent av SVs 2013-velgere har denne lekkasjen på Respons' målinger i desember vært 15 i Oslo og 23 i Bergen. I Lysbakkens hjemby Bergen må bytteforholdet SV vs Ap sees i lys av SVs relativt sterke og Ap's svake valg i byen i 2013. I prosent av SVs 2011-velgere var lekkasjen fra SV til Ap i Trondheim iflg Respons på 26 i månedsskiftet november / desember. Oppdragsgivere for disse målingene har vært Aftenposten, Bergens Tidende og Trondheim Høyre. Vi takker for innsyn i bakgrunnstallene.

6) Et spennende spørsmål i 2015 blir hvordan SV vil posisjonere seg før et valg der det kan synes som om Arbeiderpartiet i større grad enn i kommunevalgene 2007 og 2011 søker samarbeidspartnere til høyre for seg – med "frierier" til særlig KrF, men også til Venstre.

Sosialistisk Venstreparti – målinger kommunevalg – publisert nov/des 2014

Kolonnen "Stemmer 2014" svarer til resultatet i kvlg 2015 hvis (i) antall godkjente stemmer i kommunen blir som i kvlg 2011, og (ii) SVs resultat svarer til siste måling i kommunen

Kilde Publisert Kommune Stemmer 2014 Stemmer K-2011 Endring pst Godkjente stemmer K-2011
Sentio/Hamar Arb.bl 27.12.2014 Hamar 772 570 35 15752
Respons/BT 23.12.2014 Bergen 7163 5691 26 130229
InFact/Ap 21.12.2014 Stavanger 2738 2408 14 60838
InFact/Ap 20.12.2014 Drammen 637 871 -27 30357
Respons/Aftp 18.12.2014 Oslo 17998 19477 -8 310312
InFact/NRK 18.12.2014 Østfold 2608 3637 -28 130390
InFact/Ap 16.12.2014 Ålesund 553 532 4 20464
Markedsinfo/GD 11.12.2014 Lillehammer 406 636 -36 13095
Respons/Høyre 09.12.2014 Trondheim 5107 5129 0 89605
InFact/Ap 06.12.2014 Kristiansand 1081 1082 0 38602
Sentio/Oppl Arb.bl. 27.11.2014 Gjøvik 320 412 -22 13901
InFact/Ap 20.11.2014 Bodø 1214 955 27 23808
InFact/Ap 13.11.2014 Porsgrunn 467 635 -26 17288
InFact/Ap 13.11.2014 Bamble 114 0 6712
InFact/Ap 13.11.2014 Kragerø 316 220 44 5443
InFact/Ap 13.11.2014 Skien 1005 1104 -9 23924
InFact/Ap 13.11.2014 Notodden 231 0 5777
InFact/Nordlys 07.11.2014 Tromsø 2195 1929 14 33762
SUM 44925 45288 970259
K-2011 nasjonalt 4,07
Endring pst 2014 vs 2011 -1
"Landstendens" 4,04

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no