Poll of polls

Sterk Ap-matrise i Bergen

Publisert 23. desember 2014. Sist endret 23. desember 2014.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap37,45,1nan
H31,4-2,1nan
Frp6,7-3,1nan
SV5,5-0,5nan
Sp1,4-1,1nan
KrF6,41,2nan
V5,1-0,3nan
MDG3,80,9nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – publisert 23. desember 2014.

Vi retter en hjertelig takk til Bergens Tidende, ved Trond Olav Skrunes, som har gitt oss innsyn i bakgrunnstallene.

1) Arbeiderpartiet vokser, og Miljøpartiet De Grønne kommer på vippen hvis målingen skulle bli resultatet i Bergen i valget.

2) Arbeiderpartiets notering på 37,4 vil – hvis den gjentas i valget – bli partiets sterkeste i Bergen siden kommunesammenslutningen i 1972. Valget 1971 var det første i den nåværende storkommunen. Ap fikk da 37,1.

3) Arbeiderpartiets matrise er sterk: Høy (men ikke ekstrem) lojalitet, solide overganger fra andre partier, bra (men ikke ekstrem) mobilisering av hjemmesittere, solid råtall, og partiet er nedvektet. Se tabeller under.

4) Arbeiderpartiets matrise i Bergen er, relativt sett, sterkere enn mange av de øvrige matrisene undertegnede har sett for Ap høsten 2014.

5) MDG ble målt til 3,8 pst. Målingen gir tre representanter i Bergen bystyre, som sikrer en fargerik koalisjon av Ap+Sp+SV+R+MDG flertall med 34 av bystyrets 67 mandater (MDG to pst og ett mandat i 2011). MDG fikk 4 pst i Bergen i stv 2013.

6) Høyres barometertall er 31,4 pst. Skulle partiet gjenta dette i valget, er det etter kommunesammenslutningen bare valgene i 1975, 1979 og 2011 som er sterkere.

7) Sammenlignet med Høyres nasjonale tendens i lokale målinger, er denne relativt sett sterkere enn Oslo, men på nivå med landet ellers. Målingen i Bergen gir et minus mot 2011 på 11 prosent, som svarer til en landstendens på 25 minus.

8) Knapt 11 prosent av Bergen Høyres 2013-velgere vil stemme Ap hvis kommunevalg i dag. Hver femte høyrevelger i Bergen i 2013 har satt seg på gjerdet. Rduserer Høyre lekkasjen til Ap og mobiliserer mange av gjerdesitterne, får vi andre tall i byen mellom fjellene.

9) Fremskrittspartiets matrise er så svak at en må spørre om utvalget kan ha vært skjevt. Frp har en lojalitet på 43 pst mot 2013, og henter bare en (1) respondent fra andre partier. Av partiets 2013-velgere lekker 14-15 pst til både Høyre og Ap. Frp henter ingen velgere blant de aktiviserte hjemmesitterne. Råtallet er under fire (!)

10) Det er grunn til varsomhet med å koble målingen i for stor grad til turbulensen rundt statsbudsjettet. Vi har i denne spalten i lys av bakgrunnstall i år påpekt at venstresiden i Bergen synes å være i vekst. Inntil nå har dette ikke gitt særlige utslag på barometertallene, men i dag ser vi en venstredreining også i barometertallene.

11) Ett er sikkert: Bergen blir en neglebiter i 2015.

Se nærmere Bergens Tidende 23. desember 2014 sidene 4–5.

Tabellene under bygger på Respons' målinger for Bergens Tidende med spørsmål om kommunevalg, opptatt 7–9 oktober 2014 og 15–18 desember 2014. Byråets referansevalg er stortingsvalget 2013.

Lojalitet mot stv 2013

des.14 okt.14
R 79 54
SV 52 67
Ap 85 77
Sp 41 56
V 51 46
KrF 55 71
H 65 72
Frp 43 58
MDG 54 45

Lekkasje til Arbeiderpartiet

Stv 2013 Bergen: H 52.371 (33,6) – Ap 39.872 (25,6) – Frp 20.509 (13,2) – V 10.680 (6,9) – SV 10.008 (6,4) – KrF 8.842 (5,7) – MDG 6.285 (4,0) – Sp 3.129 (2,0) – R 1.855 (1,2). Avrundet til nærmeste 500.

des.14 okt.14
Fra SV 2500 2000
Fra V 1500 2500
Fra KrF 1500 500
Fra H 5500 2000
Fra Frp 3000 1000

Andel av partienes 2013-velgere som nå er "ikke sikker"

des.14 okt.14
SV 15 11
Ap 8 13
Sp 29 7
V 21 22
KrF 19 18
H 21 19
Frp 21 20
MDG 9 29

Andel av aktiviserte hjemmesittere fra stv 2013

Oktober: 34 pst av "stemte ikke" i stv 2013 vil stemme hvis kommunevalg.
Desember: 35 pst av "stemte ikke" i stv 2013 vil stemme hvis kommunevalg.

des.14 okt.14
ç 4 7
Ap 30 41
Sp 4 0
V 4 8
KrF 8 4
H 29 27
Frp 0 3
MDG 9 9

Råtall vs barometertall desember 2014

"Råtall" er vektet mot kjønn og alder, men ikke mot stemmegivning stv 2013.
"Barometertall" er også vektet mot stemmegivning stv 2013.

Råtall Barometertall
Ap 40,4 37,4
Sp 1,9 1,4
SV 7,3 5,5
R 2 2,1
MDG 4,2 3,8
Ap+Sp+SV+R+MDG 55,8 50,2
Frp 3,4 6,7
H 28,1 31,4
KrF 5,1 6,4
V 7,4 5,1
Frp+H+KrF+V 44 49,6

Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
Respons / BT 23/12-14 26 30 28 33 30 31 33 34
Respons / BT 11/10-14 29 32 29 36 28 29 32 33
Respons / BT 31/8-14 31 34 30 38 26 27 30 31
Respons / BT 22/4-14 30 34 33 40 23 24 29 30
Respons / BT 26/2-14 29 32 32 37 26 27 31 32
InFact / Ap 15/2-14 30 34 31 38 24 26 28 30
Verian / BA 27/4-13 35 38 36 42 20 22 24 26
Respons / BT 24/4-13 34 38 35 41 21 23 24 26
Verian / BA 28/1-13 37 40 38 44 20 21 24 25
Respons / BT 29/12-12 34 38 36 43 21 23 26 28

Bergen 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Respons / BT 22/4-14 Respons / BT 31/8-14 Respons / BT 11/10-14 Respons / BT 23/12-14
Ap 28,8 28,7 28,8 31,3 32,3 37,4
Høyre 39,0 40,8 33,8 33,0 33,5 31,4
Frp 4,9 7,2 10,5 11,3 9,8 6,7
SV 4,4 5,8 4,6 7,7 6,0 5,5
Sp 1,5 1,5 1,4 0,9 2,5 1,4
KrF 10,5 9,1 5,3 5,1 5,2 6,4
Venstre 6,4 4,2 8,5 5,7 5,4 5,1
MDG 0,0 0,0 4,2 3,0 2,9 3,8
Rødt 1,7 1,1 2,1 1,2 1,2 2,1
Andre 2,9 1,6 0,8 0,8 1,2 0,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 36,4 37,1 41,1 44,1 44,9 50,2
Frp + H + KrF + V 60,7 61,3 58,1 55,1 53,9 49,6
Sp + KrF + V 18,3 14,9 15,2 11,7 13,1 12,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner