Poll of polls

Ordførerne - gjenvalg?

Publisert 19. desember 2010. Sist endret 19. desember 2010.

På fylkes- og kommunesidene legger vi inn informasjon om (fylkes)ordføreren tar gjenvalg eller ikke, så langt vi kjenner til dette. Vi henter her opplysninger fra lokalaviser mv, men med det store antallet kommuner er det krevende å oppnå fullstendig informasjon. Vi anmoder derfor de av våre lesere som vet om ordføreren tar gjenvalg om å melde dette til lars.oy@stortinget.no, eller poste på Facebook/Twitter, der pollofpolls.no mangler disse opplysningene.

I rubrikkene "Fylkesfakta" på fylkessidene og "Kommunefakta" på kommunesidene kan man nå ved å klikke på hhv "Fylkesordfører" eller "Ordfører" få frem en samlet oversikt over alle fylker og kommuner med hensyn til om (fylkes)ordføreren tar gjenvalg.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook