Poll of polls

H lojalitet 62 – Frp 50

Publisert 12. desember 2014. Sist endret 13. desember 2014.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap42,05,815,7
H22,0-1,11,6
Frp10,1-1,8-1,5
SV3,50,0-4,1
Sp6,00,6-7,5
KrF6,1-1,12,3
V5,1-1,90,5
MDG3,4-0,2-0,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – opptatt 8–10 desember 2014, publisert aftenposten.no og bt.no 11. desember.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Høyres lojalitet har iflg Respons falt syv prosentpoeng fra november til desember – til 62 (avrundet fra 61,7).

2) Høyres lojalitet er på samme nivå som daværende statsminister Stoltenberg slet med i 2012 og 2013. Først i sluttfasen i valgkampen lyktes Stoltenberg å øke egen lojalitet marginalt.

3) Fremskrittspartiets lojalitet har iflg Resppns falt ti prosentpoeng fra november til desember – til 50 (avrundet fra 49,5).

4) For Høyre betyr dette at 469.000 av partiets 760.232 velgere i 2013 holder fast ved sitt partivalg. Det betyr at 291.000 velgere enten har gått til andre partier eller har satt seg på gjerdet.

5) De 38 pst av Høyres 2013-velgere som ikke holdt fast ved sitt partivalg i fjor fordeler seg rundt 50/50 på gjerdesittere og overganger til andre partier. Knapt tolv pst av høyrevelgerne i fjor svarte Ap når Respons spurte om partivalg.

6) For Fremskrittspartiet betyr lojalitet under 50 at 229.000 av partiets 463.560 velgere i 2013 holder fast ved sitt partivalg. Det betyr at 234.000 velgere enten har gått til andre partier eller har satt seg på gjerdet.

7) Den halvpart av Frp's 2013-velgere som ikke har holdt fast ved sitt partivalg i fjor fordeler seg med noe over en tredjedel på gjerdesittere og noe færre enn to tredjedeler på overganger til andre partier. Overgangene viser at Frp har to like store konkurrenter – Ap og Høyre

8) Høyre holdes også på denne målingen oppe av overganger fra regjeringskollega Frp. Skulle utvekslingen mellom Frp og Høyre bli et nullforhold, og de øvrige bakgrunnstallene i målingen skulle være konstante, vil Høyre få problemer med å holde seg over 20 pst og Frp ville vokse rundt to pst.

9) Støres himmelferd fortsetter. Arbeiderpartiet tiltrekker seg velgere fra et bredt spekter – i hovedsak fra SV, V, Frp, H og fra hjemmesitterne i fjor.

10) Arbeiderpartiet ble nedvektet på målingene til både Norfakta/Nationen/Klassekampen (publisert 6. desember) og Respons/Aftenposten/Bergens Tidende (publisert 11. desember). Det kan tyde på soliditet. Ap's råtall hos Norfakta var 42,7 (barometertall 40.5). Ap's råtall hos Respons var 43,2 (barometertall 42). Vi takker journalist Jens Kihl i Klassekampen for innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
R 56 66 69 65 78 71 73 66 76 71 69
SV 65 80 67 59 78 69 64 60 61 59 58
Ap 87 91 87 90 89 88 86 87 91 83 87
Sp 70 81 71 62 85 83 63 72 69 72 78
V 65 67 79 74 74 66 62 63 60 58 53
KrF 77 77 77 86 87 81 80 74 70 79 72
H 87 82 83 86 85 82 78 78 73 69 62
Frp 67 70 68 75 66 78 74 76 66 60 50
MDG 68 75 68 63 69 69 74 69 72 65 90

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
Ap til H 10000 10000 11000 10000 17000 9000 7000 18000 3000 0 0
H til Ap 11000 27000 24000 17000 23000 43000 52000 36000 93000 68000 87000
H til Frp 4500 13000 8000 6000 20000 8000 39000 27000 17000 14000 14000
Frp til H 55000 83000 62000 83000 46000 36000 30000 44000 30000 51000 64000
Ap til Frp 0 0 0 0 3000 5000 3000 6000 0 4000 3000
Frp til Ap 8000 14000 19000 11000 39000 0 18000 0 32000 24000 68000
H til V 5000 7000 10000 9000 7000 6000 5000 3000 9000 24000 12000
V til H 0 4000 3000 10000 6000 10000 11000 0 17000 17000 6000
Ap til V 0 8000 4000 3000 8000 9000 7000 5000 3000 4000 10000
V til Ap 15000 15000 16000 8000 0 12000 15000 11000 18000 22000 23000
SV til Ap 18000 15000 9000 24000 11000 21000 21000 19000 17000 25000 26000
Ap til SV 4000 4000 8000 0 3000 11000 7000 10000 11000 0 8000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte hjemmesittere

jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
SV 2 2 2 2 8 10 21 4 3 4 6
Ap 29 38 49 33 38 40 34 36 29 33 51
Sp 2 0 2 2 2 0 11 3 9 4 4
V 4 7 8 6 4 6 0 6 7 16 4
KrF 2 7 2 0 2 0 2 4 3 12 9
H 43 17 17 33 21 26 15 25 33 14 18
Frp 10 24 15 13 17 13 11 16 6 11 6
MDG 4 0 4 4 6 4 4 4 6 7 0

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14
SV 13 4 10 14 8 7 6 9 11 7 8
Ap 10 6 9 7 5 5 9 8 6 10 8
Sp 21 8 16 12 5 12 25 9 14 14 18
V 18 11 9 7 7 12 13 23 14 9 21
KrF 6 8 9 3 4 11 10 7 18 12 16
H 10 11 10 7 7 9 9 13 10 15 19
Frp 18 15 9 5 13 13 13 14 14 17 18
MDG 11 4 5 8 21 14 13 11 20 8 0

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent
Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp