Poll of polls

Trondheim Høyre i pluss mot Ap

Publisert 9. desember 2014. Sist endret 9. desember 2014.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap43,8nan
H25,1nan
Frp6,3nan
SV5,7nan
Sp1,9nan
KrF3,1nan
V5,9nan
MDG5,1nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Trondheim – Respons for Høyre – opptatt 24. november til 4. desember 2014.

Målingen er vektet mot kommunevalget 2011.

Vi takker Trondheim Høyre, ved kommunalråd Yngve Brox, for å ha gitt oss anledning til å legge ut målingen.

1) Ordfører Ottervik (Ap) er stadig favoritt til å styre trønderhovedstaden i fire nye år.

2) Respons noterer Arbeiderpartiet ned ni promille mot målingen for Adresseavisen fra samme byrå i september. Dette er innenfor feilmarginene, men kan tyde på at Otterviks parti nå kanskje stanger i taket – tross sterke stortingsmålinger for Ap nasjonalt.

3) Sammenlignet med Respons' måling i september, er fem partier i pluss: Rødt, Venstre, KrF, Høyre, MDG.

4) Respons' overgangsmatrise viser at Høyre er i pluss mot Arbeiderpartiet.

5) Ap avgir 10 respondenter til Høyre = 5,9 pst av Arbeiderpartiets 35.438 stemmer i Trondheim i kvlg 2011.

6) Høyre avgir iflg Respons tre respondenter = 2,8 pst av sine 24.367 velgere i k-2011 til Arbeiderpartiet. Vi minner om de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

7) Et for Høyre positivt bytteforhold mot Ap har ikke vært mønsteret høsten 2014. Andre målinger vil vise om Respons har funnet starten på det som – eventuelt – er begynnelsen på slutten for Høyres krevende periode på målingene.

8) Høyre, Venstre og Frp i Trondheim har et betydelig antall gjerdesittere. Se tabell under. Mobiliseres disse, vil forskjellen mellom blokkene bli mindre enn den er nå.

9) I en av tabellene under har vi angitt partienes nivåer hvis gruppen "stemte ikke" i kvlg 2011 tas ut av Respons' matrise. Tas denne gruppen bort, står vi bare igjen med overgangene mellom partiene. Denne tabellen viser hvilken betydning aktiviserte hjemmesittere fra k-2011, og tre årskull førstegangsvelgere, har på denne målingen. Vi ser der at Ap mobiliserer sterkest i disse gruppene. Et spørsmål er også hvor stor andel av hjemmesitterne i 2011 som lar seg aktivisere i valget 2015.

Tabellene under er basert på Respons' kommunevalgmåling av Trondheim for Høyre – opptatt 24. nov til 4. des 2014. Merk at usikkerheten ved bakgrunnstall er (klart) større enn for barometertall. Respons' referansevalg er kvlg 2011.

Lojalitet mot kvlg 2011

R 54
SV 48
Ap 83
Sp 55
V 54
KrF 84
H 76
Frp 55

Arbeiderpartiets bytteforhold

Stemmer K-2011 Fra Ap Til Ap Netto
Mot SV 5129 500 1500 1000
Mot V 5189 0 1000 1000
Mot H 24367 2000 500 -1500
Mot Frp 8002 0 500 500

Høyres bytteforhold

Stemmer K-2011 Fra H Til H Netto
Mot V 5189 500 0 -500
Mot Ap 35438 500 2000 1500
Mot Frp 8002 500 1000 500

Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i kvlg 2011

SV 8
Ap 53
V 10
H 14
Frp 5

Andel av partienes respondenter som ikke stemte i kvlg 2011

SV 23
Ap 23
V 32
H 12
Frp 21

Partienes nivåer hvis gruppen "stemte ikke" i kvlg 2011 tas bort

Barometertall "Stemte ikke" i 2011 tatt bort
Ap 43,8 41,1
Sp 1,9 2,2
SV 5,9 5
R 2,3 2,5
MDG 5,1 4,6
Frp 6,3 6,7
H 25,1 27,9
KrF 3,1 4
V 5,9 5,4
PP 0,5 0,2

Beregningen utført av Terje Sørensen.
Fordi "stemte ikke" i kvlg 2011, er tatt bort, er grunnlaget for denne beregningen utelukkende Respns' matrise for overganger mellom partiene.

Andel av partienes 2011-velgere som nå er "ikke sikker"

SV 10
Ap 7
V 28
H 14
Frp 17

Valgdeltakelse Trondheim kvlg 2011: 67,5
Svarprosent denne målingen: 80

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
Respons / Høyre 9/12-14 35 38 40 27 3
Respons / Adressa 13/9-14 37 40 41 26 3
InFact / Ap 15/2-14 33 36 37 30 3
Sentio / MDG 28/6-13 26 30 31 36 4

Trondheim 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / MDG 28/6-13 InFact / Ap 15/2-14 Respons / Adressa 13/9-14 Respons / Høyre 9/12-14
Ap 39,3 38,0 30,8 38,9 44,7 43,8
Høyre 33,2 34,9 35,7 26,7 23,6 25,1
Frp 1,7 3,5 11,1 9,8 8,4 6,3
SV 6,0 8,0 5,2 6,3 6,8 5,7
Sp 4,1 3,2 1,8 2,3 2,8 1,9
KrF 6,3 5,3 3,4 3,2 2,0 3,1
Venstre 4,9 4,5 3,7 4,9 4,1 5,9
MDG 0,0 0,0 5,5 5,0 3,9 5,1
Rødt 1,9 1,5 1,2 1,8 1,7 2,3
Andre 2,7 1,2 1,7 1,2 2,0 0,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,3 50,6 44,5 54,3 59,9 58,8
Frp + H + KrF + V 46,0 48,2 53,9 44,6 38,1 40,4
Sp + KrF + V 15,3 12,9 8,9 10,4 8,9 10,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner