Poll of polls

Norfakta mindre ekstrem enn Norstat

Publisert 6. desember 2014. Sist endret 6. desember 2014.

Landsomfattende stortingsmålinger – Norstat for NRK og Norfakta Markedsanalyse for Nationen og Klassekampen – publisert 4. og 6. desember 2014.

Vi retter en hjertelig takk til journalistene Lars Nehru Sand (NRK) og Jens Kihl (Klassekampen) som har gitt oss innsyn i matrisene.

1) Norstat målte Ap til 42,8 – Norfakta 40,5. Nydalen-koalisjonen (Frp+H+KrF+V) ble målt tre prosentpoeng sterkere av Norfakta enn Norstat.

2) Disse forskjellene ser vi igjen i bakgrunnstallene. Arbeiderpartiets lojalitet er ikke så ekstrem hos Norfakta, og lekkasjen fra regjeringspartiene er noe mindre hos Norfakta enn Norstat.

3) Høyres brutto lekkasje til Arbeiderpartiet er omtrent den samme hos begge byråene – ti pst av høyrevelgerne i 2013. Norstat målte ingen overganger fra Ap til Høyre. Norfakta fant derimot at tre pst av Ap-velgerne i fjor svarte Høyre når byrået ringte.

4) Norfakta målte Venstres lojalitet klart høyere enn Norstat.

5) MDG hentet iflg Norfakta ingen 2013-velgere fra noe annet parti. Sammen med lav lojalitet på 61 forklarer dette målingen på 2,1 pst. Norstat hadde høyere lojalitet for MDG, kombinert med visse – men begrensete – overganger fra andre partier.

Norstat for NRK – Norfakta for Nationen/Klassekampen – des 2014 – lojalitet

Norstat Norfakta
Ap 93 85
Frp 64 58
H 66 69
KrF 76 81
R 93 73
Sp 70 66
SV 67 67
V 41 62
MDG 69 61

Norstat for NRK – Norfakta for Nationen/Klassekampen – des 2014 – overganger til Ap

Stemmer 2013 Norstat lekkasje Norfakta lekkasje
Frp 463560 71000 60000
H 760232 78000 50000
KrF 158475 13000 11000
R 30751 0 0
Sp 155357 10000 30000
SV 116021 29000 24000
V 148275 24000 22000
MDG 79152 19000 6000

Tabellen angir netto negativt bytteforhold mot Ap av partienes 2013-velgere, avrundet til nærmeste hele tusen.

Norstat for NRK – Norfakta for Nationen/Klassekampen – des 2014 – andel av aktiviserte som ikke stemte i 2013

Norstat Norfakta
Ap 44 47
Frp 12 8
H 18 20
KrF 1 2
Sp 9 8
SV 2 6
V 5 6
MDG 5 4

Norstat for NRK – Norfakta for Nationen/Klassekampen – des 2014 – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"/"vet ikke"

Norstat Norfakta
Ap 5 9
Frp 8 16
H 19 15
KrF 9 3
Sp 15 6
SV 8 6
V 28 5
MDG 8 5

Alle prosent-tall er her avrundet til nærmeste hele tall.
Vi minner om den særlige usikkerhet som gjelder for bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger