Poll of polls

By- og bygdelista taper Hamar

Publisert 18. desember 2010. Sist endret 18. desember 2010.

Kommunevalgmålingen for Hamar fra Hamar Arbeiderblad / TNS Gallup publisert 17 desember viser at en av landets sterkeste lokale lister, By- og bygdelista i Hamar (BBL), står i fare for å tape makten i kommunen. BBL fikk 42 i Hamar i K-2007, og har f.t. ordføreren - Einar Busterud.

Skulle målingen svare til resultatet i 2011, kan mjøsbyen vente seg det Hamar Arbeiderblad betegner som en "rystelse". By- og bygdelista ble notert til 25 (-17). Arbeiderpartiet fikk 30 (+5). Høyre ble målingens vinner med 17 (+10).

Ordfører Busterud tar ikke gjenvalg. Målingen viser at ordførerkampen i Hamar f.t. er åpen.

Se nærmere om målingen Hamar Arbeiderblad 17. desember 2010 side 2-3. Se også oppslag på nett:

Hamar 1979 - 2010

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 HA/Gallup des 2010
Ap 48,3 48 25,2 41,7 48,6 30,7
Sp 2,6 1,6 4,6 4,5 0,3
SV 5,1 8,3 5,8 9,4 9,3 8
R 0,6 1,4 0,8
Frp 2,7 6,8 11 14,1 9,4
H 29,4 29,6 7,1 14,9 14,2 17,3
KrF 6,8 4 4,2 2,8 2,3
V 7,7 4,3 8,2 3,1 2,9
BBL 42 25,3
Pp 3,3 4,3 1,9 0,9
Brgl fellesliste 10,3
Andre 2,9

HA/Gallup des 2010 = Kommunevalgmåling Hamar Arbeiderblad / TNS Gallup publisert 17 desember 2010.
K-2007 leverte Hamar 14.054 stemmer = 16% av 88.028 stemmer i Hedmark.

Hamar K-2007

Forhånd Valgting
BBL 37,2 43,3
Ap 25,7 25
Frp 7,2 6,8
H 8,1 6,9
SV 7,6 5,4
V 4 4,4
KrF 4,2 3,9
Pp 4,5 3
Sp 1,7 1,5

BBL = By- og bygdelista.
Kilde: Hamar kommunes nettsider.
K-2007 leverte Hamar 2.924 forhåndsstemmer av 14.054 godkjente stemmer = 20,8%

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner