Poll of polls

Regjeringspartier ett år etter valget

Publisert 21. november 2014. Sist endret 21. november 2014.

Landsomfattende stortingsmålinger – Sentio for Dagens Næringsliv og Ipsos MMI for Dagbladet, begge publisert 21. november 2014.

1) Syv landsmålinger er publisert hittil i november. Arbeiderpartiets snitt er imponerende 40 blank.

2) Selv en så sterk notering for Ap gir bare et marginalt flertall for partiene i regjeringen Stoltenberg II. Snittet gir Ap 74 mandater, Sp ni, SV to, sum 85.

3) At regjeringspartier må tåle et minus på snittet av målingene i november årer etter valget, sammenlignet med stortingsvalget – slik snittet for Frp og Høyre nå – er mønsteret for de tre siste regjeringene – Bondevik II, Stoltenberg II, Solberg.

4) Alle partiene i disse regjeringene har vært ned i november året etter stortingsvalget, sammenlignet med valget. Dette gjelder både for partiene i flertallsregjeringen Stoltenberg II og i mindretallsregjeringene Bondevik II og Solberg.

5) Snittet i november 2002, se tabell under, har vi med takk mottatt fra Dag Thorsdalen. November 2006 bygger på "snittmålingen" 30. november 2006 på TV2s nettside partibarometeret. Snittene november 2010 og 2014 bygger på våre nettsider.

Regjeringspartier – ett år etter valget

Bondevik II – Stoltenberg II – Solberg
Stortingsvalget vs november året etter valget

Parti Regjering Valg år Valget Nov året etter Endring pp Endring pst
Sp Stoltenberg II 2005 6,5 5,9 -0,6 -9
Ap Stoltenberg II 2005 32,7 29,4 -3,3 -10
SV Stoltenberg II 2009 6,2 5,5 -0,7 -11
H Solberg 2013 26,8 23,1 -3,7 -14
SV Stoltenberg II 2005 8,8 7,4 -1,4 -16
Sp Stoltenberg II 2009 6,2 4,9 -1,3 -21
Ap Stoltenberg II 2009 35,4 27,7 -7,7 -22
H Bondevik II 2001 21,2 15,7 -5,5 -26
Frp Solberg 2013 16,3 11,3 -5 -31
V Bondevik II 2001 3,9 2,7 -1,2 -31
KrF Bondevik II 2001 12,4 7,1 -5,3 -43

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger