Poll of polls

Poll of polls er ingen prognose

Publisert 18. desember 2010. Sist endret 18. desember 2010.

På bakgrunn av en henvendelse fra en leser, vil vi minne om at poll of polls ikke er en prognose, og heller ingen partimåling. Det er utelukkende en beregning av et antatt nasjonalt resultat basert på to eller flere partimålinger gitt stramme forutsetninger. Treffsikkerheten til poll of polls vil bero på treffsikkerheten i det samlede antall målinger som er inne i materialet. Målingene som til enhver tid er inne i materialet vil som regel være tatt opp til ulike tidspunkter. Dette tilsier (stor) varsomhet med å legge vekt på øyeblikksbildet. Utviklingstrekk over tid er det sentrale.

Nettstedet pollofpolls.no inneholder heller ingen prognoser for bl.a. ordførervalg. Nedbrutte landstall og lokale målinger som legges ut på våre nettsider kan gi informasjon om bl.a. styrkeforholdet mellom blokkene i kommunene. På den annen side går samarbeidsmønstrene i kommunene noen ganger på tvers av tradisjonelle blokkgrenser. Det betyr bl.a. at enkelte kommunestyrer som trolig vil få borgerlig flertall, vil kunne velge ordfører fra Arbeiderpartiet - og motsatt. Det er derfor ikke alltid sammenheng mellom blokkstillingen i kommunestyrene slik denne kan bli etter tall lagt ut på pollofpolls.no, og hvilken blokk som ender opp med ordføreren. Dette er spørsmål som det forhandles om i de enkelte kommuner etter valget. Skulle medier eller andre trekke slutninger om mulige eller sannsynlige ordførere i lys av tall publisert på kommunesidene på pollofpolls.no, trekkes derfor slutningen på eget og selvstendig grunnlag, uavhengig av undertegnede.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook