Poll of polls

Ap = Høyre 2010–13

Publisert 31. oktober 2014. Sist endret 31. oktober 2014.

Ti landsmålinger ble publisert i oktober 2014.

1) Snittet av alle ti landsmålingene i oktober gir Nydalen-koalisjonen (Frp+H+KrF+V) 86 mandater og flertall.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 65 75 84 83 92 0 3 47 73 82 82 65 91 56
August 2014 65 76 85 83 91 0 3 48 73 82 81 65 90 56
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 66 76 85 84 93 0 3 46 72 81 81 64 90 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 64 74 84 82 91 0 2 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 64 75 84 82 91 0 2 48 74 83 83 66 92 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 60 74 83 77 86 0 2 47 75 84 84 65 93 56
Oktober 2013 60 74 83 76 85 0 2 47 75 84 84 65 93 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

2) Snittet av de seks sist publiserte målingene (alle eller flertallet av intervjuene etter at budsjettet ble fremlagt) gir 84 mandater og mindretall for Nydalen-partiene.

3) Arbeiderpartiet vant oktober med snitt på over 37 pst.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt september 35,0 26,6 14,1 3,6 5,0 5,1 4,8 3,5 1,2 1,0
Snitt oktober 37,3 25,2 13,5 3,6 5,2 4,7 4,6 3,6 1,3 1,1
Endring 2,3 -1,4 -0,6 0,0 0,2 -0,4 -0,2 0,1 0,1 0,1
Sterkeste 39,8 27,2 14,9 4,7 6,5 5,6 5,4 4,5 1,7 2,1
Svakeste 34,0 21,4 12,2 2,7 4,2 3,7 3,6 3,0 0,6 0,6
Sprik 5,8 5,8 2,7 2,0 2,3 1,9 1,8 1,5 1,1 1,5

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i september og i oktober.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norstat / VL 1,0 -1,0 -0,2 0,8 0,4 -0,3 -0,9 -0,5 0,3 0,4 2/10-2014
Verian / TV2 2,4 -1,4 1,5 0,4 -1,1 -1,2 -0,8 0,4 0,5 -0,5 6/10-2014
Norstat / NRK -3,6 1,4 1,0 0,7 0,7 -1,0 -0,1 0,7 0,3 0,0 8/10-2014
Norfakta / Nat. / KK -1,1 0,5 -2,0 -0,4 1,2 0,8 0,0 0,3 0,7 0,0 13/10-2014
Respons / Aftenp. 4,2 -1,8 -3,0 -0,2 -0,4 0,0 0,0 0,5 0,1 0,6 16/10-2014
Opinion / ANB 4,2 -1,6 -0,5 -0,7 0,8 -0,6 -0,5 -1,1 -0,8 0,6 16/10-2014
Sentio / DN 5,7 -0,3 -1,5 -1,1 -0,5 -1,0 -0,9 -0,5 -0,6 0,8 25/10-2014
Ipsos / Dagbladet 3,4 -2,6 -0,8 -0,7 0,9 -0,4 1,0 1,2 -0,2 -1,2 27/10-2014
Norstat / VL 1,3 -1,3 -1,7 0,5 -0,1 0,4 0,8 0,5 -0,2 0,0 30/10-2014
Snitt disse målingene 1,9 -0,9 -0,8 -0,1 0,2 -0,4 -0,2 0,2 0,0 0,1

4) Arbeiderpartiets matriser i oktober har likheter med Høyres sterke målinger 2010–2013: Høy egen lojalitet (rundt 90), solide pluss mot andre partier, og sterk mobilisering av velgere som ikke stemte i fjor.

5) En annen likhet mellom Høyre i forrige stortingsperiode og Arbeiderpartiet nå, er partienes solide pluss ett år etter stortingsvalgene. Høyres snitt i oktober 2010 var 26,1 – pluss 8,9 mot valget 2009 og syv promille svakere enn valget 2013. Arbeiderpartiets snitt i oktober 2014 svarer til pluss 6,5 mot valget i fjor.

6) Skal Arbeiderpartiet vokse ytterligere, er det neppe særlig mer å hente på egen lojalitet, hos hjemmesitterne i fjor, eller ved overganger fra nærstående partier (Sp, SV, MDG, Rødt). Eventuell vekst for Ap opp mot og over 40 pst vil trolig forutsette høyere overganger fra borgerlig side, særlig fra Frp og Høyre.

7) Av de seks målingene etter at budsjettet ble lagt frem, har Høyre et snitt på 25,3 hos Norstat/Vårt Land, Ipsos MMI/Dagbladet, Sentio/Dagens Næringsliv, Respons/Aftenposten og Opinion/ANB. Målingen fra VG/InFact er markert lavere med 21,4.

8) Endringene etter at budsjettet ble lagt frem, er i all hovedsak at Arbeiderpartiet har gått frem. Andre partier som i varierende grad har vært kritisk til budsjettforslaget, har så langt ikke sett noen positiv effekt på målingene.

Landsmålinger med alle eller flertallet av intervjudagene etter fremleggelse av budsjettforslaget

InFact / VG Norstat / VL Ipsos / Dgbl Sentio / DN Respons / Aftp Opinion / ANB Snitt Mandater iht snittet
Ap 39,2 37,6 37,4 39,8 38,4 39 38,6 73
Sp 4,7 5,2 5,6 5,1 5 4,6 5 9
SV 4,5 3,7 3,3 3,1 3,4 2,7 3,5 2
R 1,6 1,3 1,4 0,9 1,3 0,6 1,2 0
MDG 3,3 3,9 3,8 3,3 3,7 3 3,5 1
Ap+Sp+SV+ MDG+R 53,3 51,7 51,5 52,2 51,8 49,9 51,7 85
Frp 14,1 13,2 12,2 12,2 12,8 13,8 13,1 24
H 21,4 24,7 25,9 25,5 24,6 25,9 24,7 44
KrF 5 4,9 4,5 4,5 5 4,4 4,7 8
V 4,8 4,7 5,4 3,6 4,4 4,5 4,6 8
Frp+H+ KrF+V 45,3 47,5 48 45,8 46,8 48,6 47 84
Opptatt 13. og 30.okt 21–27.okt 20–23.okt 14–20.okt 13–15.okt 7–13.okt

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 38,68 70

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 47,93 46,05 1,88

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64

Mandater oktober

okt.14 SV 4 MDG 4 SV+MDG 4
Ap 69 69 69 69
Sp 9 9 9 8
SV 2 7 1 6
MDG 2 2 7 6
R 1 1 1 1
Ap+Sp+SV+MDG+R 83 88 87 90
Frp 24 22 23 22
H 46 43 43 42
KrF 8 8 8 8
V 8 8 8 7
Frp+H+KrF+V 86 81 82 79

SV og MDG hadde i oktober snitt under sperregrensen.
SV 4 = SV fire pst, de øvrige uendret
MDG 4 = MDG fire pst, de øvrige uendret
SV+MDG 4 = Både SV og MDG fire pst, de øvrige uendret

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4
R 76 64 71 70 76
SV 77 71 69 62 61
Ap 93 88 89 87 91
Sp 79 74 77 68 69
V 80 70 71 63 60
KrF 79 77 85 77 70
H 89 84 84 78 73
Frp 80 68 73 75 66
MDG 81 70 67 72 72

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H