Poll of polls

Høyre stabilt solid i Bergen

Publisert 23. oktober 2014. Sist endret 23. oktober 2014.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205

Råtall Bergen – kommunevalg – Respons for Høyre – opptatt 20–22 oktober 2014. Respons' råtall er vektet mot kjønn og alder, men ikke mot parti.

Vi takker kommentator Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende) og fylkessekretær Ole Kristian Hopp (Høyre i Hordaland) for å ha gitt pollofpolls.no innsyn i Respons' bakgrunnstall i undersøkelsene 7–9 oktober (for Bergens Tidende) og 20–22 oktober (for Høyre).

1) Bergen skiftet byråd 20. oktober da Martin Smith-Sivertsen (H) overtok som byrådsleder etter Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

2) Til tross for at 2014 har vært Bergen Høyres mest turbulente år siden tidlig på 1980-tallet, har partiets råtall i år vært stabilt på solide 33-34 pst. Råtallet i denne undersøkelsen er 33,6. Høyre fikk 35,2 i Bergen i kommunevalget 2011 og 33,6 i stortingsvalget i fjor.

3) Venstre er tilbake på et gjenkjennelig nivå hva gjelder råtall i Bergen på åtte pluss.

4) Råtallet for borgerlig blokk samlet (Frp+H+KrF+V) er i denne undersøkelsen 51 pst. Basert på råtall, har blokken vært stabil siden juni i år.

5) Tabellen under viser barometertall vs råtall for blokkene i Bergen i 2014. Det normale er at borgerlig blokk vektes opp fra råtall til barometertall, motsatt for venstreopposisjonen. Årsaken er bl.a. at Frp ofte vektes opp, SV ofte ned.

6) Sees de mange undersøkelsene i Bergen fra november 2013 til oktober 2014 under ett, har venstreopposisjonen i byen styrket seg.

7) Bergens Tidende synes å anta at valget neste år allerede er avgjort. Avisen skrev på lederplass 26. september at «løpet [synes] å være kjørt for venstresiden i Bergen». I en kommentar 13. oktober heter det at valgresultatet "synes ... gitt. De borgerlige partiene ... kommer til å få sin fjerde periode med byrådsmakt etter kommunevalget".

8) I pollofpolls.no er vi mindre sikre. Bergen kan bli mer spennende enn Bergens Tidendes kommentatorer har lagt til grunn.

Bergen – kommunevalg – råtall 2014 – Respons for Bergens Tidende (og Bergen Høyre)

Respons' råtall er vektet mot kjønn og alder, men ikke mot parti.

Respondenter 20–23 oktober Råtall 20-23 okt Råtall 7–9 okt Råtall sept Råtall juni Råtall april Råtall februar Kvlg 2011
Ap 141 32,4 32,2 33,2 31,9 32,7 29,4 28,7
Sp 7 1,6 2,9 1 1 1,5 2,1 1,4
SV 29 6,7 7,9 7,8 7,9 5,8 7,6 4,4
R 8 1,8 1,4 2,7 1,9 2,8 2,3 3,2
MDG 24 5,5 2,9 5,1 5,4 4,8 4,7 2
Frp 19 4,4 6,1 7,3 4,8 6,9 5,1 10,3
H 146 33,6 34,9 33,4 34,2 31 34,3 35,2
KrF 21 4,8 5 4,4 4,6 5,4 4,4 5,6
V 36 8,3 5,4 4,8 7 8,9 9,3 7
Andre 4 0,9 0,2 0,5 1,4 2,2
Ap+Sp+SV+R+MDG 209 48 47,4 49,7 48 47,6 46,1 39,7
Frp+H+KrF 186 42,8 46 45 43,5 45,3 48 51,1
Frp+H+KrF+V 222 51 51,5 49,9 50,5 54,2 57,3 58,1

Merk at usikkerheten ved uvektete råtall er (vesentlig) større enn ved vektete barometertall.
Respons' undersøkelser for Bergens Tidende i tabellene over: 18–20 feb 2014, 7–10 apr 2014, 10–12 juni 2014, 22–25 sep 2014, 7–9 okt 2014
Respons' undersøkelse for Bergen Høyre: 20–22 okt 2014

Barometertall vs råtall – Bergen – kommunevalgmålinger 2014 – Respons for Bergens Tidende – blokknivå

Barometertall Ap+Sp+SV+MDG+R Råtall Ap+Sp+SV+MDG+R Barometertall Frp+H+KrF+V Råtall Frp+H+KrF+V
18–20 feb.14 43 46,1 55,7 53,1
7–10 apr.14 41,1 47,6 58,1 52,2
7–9 okt.14 44,9 48 53,9 51,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner