Poll of polls

Råtall Bergen: Venstresiden 50 pst

Publisert 6. oktober 2014. Sist endret 6. oktober 2014.

1) Respons Analyse, på oppdrag fra Bergens Tidende, undersøkte 22–25 september 2014 bergensernes syn på køprising.

2) Respons spurte også respondentene om partipreferanse hvis "kommunevalg i morgen". 413 av 600 respondenter svarte = 69 pst av de spurte. Vi er da nær en sannsynlig deltakelse i et kommunevalg, som i Bergen i 2011 var 65 pst.

3) Venstresiden, definert som summen av Ap+Sp+SV+R+MDG, fikk tilslutning fra 205 av disse 413 respondentene (49,7 pst).

4) Dette er råtall. Respons har vektet mot kjønn og alder, men ikke mot parti. Vi retter en hjertelig takk til Bergens Tidende, ved journalist Trond Olav Skrunes, for å ha gitt oss innsyn i råtallene i undersøkelsen.

5) Forskjellen mellom råtall og vektete barometertall er ofte at bl.a. SV vektes ned og Frp vektes opp. Om vi ville fått en slik bevegelse, eller andre bevegelser, hvis denne undersøkelsen hadde blitt vektet mot parti, vet vi selvsagt ikke.

6) Ser vi på råtallene i Bergen fra november 2013 til september 2014, har venstresiden vært i ubrutt vekst.

7) Vi har under også tabell over respondentene i Bergen på Respons' fylkestingsmåling i Hordaland 11–16 september 2014. Vi takker igjen Bergens Tidende, ved journalist Skrunes, for innsyn. Av 333 respondenter i Bergen svarte 238 på partispørsmålet, som gir en "valgdeltakelse" på 71,5 pst.

8) Disse tallene er vektet også mot parti, og svarer omtrentlig til barometertall på en fylkestingsmåling i Bergen med i overkant av 300 spurte. Feilmarginen for de to største partiene blir da rundt pluss/minus fem prosentpoeng.

9) Vi ser av tabellen at venstresiden i Bergen er i pluss mot 2011 også når bergenserne spørres om fylkestingsvalg.

10) Bergens Tidende skrev på lederplass 26. september at «løpet [synes] å være kjørt for venstresiden i Bergen». Avisen viser til målinger (barometertall) og at en borgerlig allianse av fire partier ifølge BT er trolig.

11) Undertegnede er ikke så pessimistisk som Bergens Tidendes lederskribent på vegne av venstreopposisjonen i Bergen.

Bergen 2014 vs 2011 – fylkestingsvalg – Respons for Bergens Tidende

Bergen F-valg sep 2014 Bergen F-2011
Ap 31 29,9
Sp 2 1,7
SV 7 4,8
R 2 2,2
MDG 4 2
Byluftlisten 0 1
Ap+Sp+SV+R+MDG 46 40,6
Frp 12 11,1
H 29 32,9
KrF 6 6
V 7 7,1
Frp+H+KrFp+V 54 57,1

Bergen F-valg sep 2014: Respons' 333 respondenter i Bergen (238 svarte) på fylkestingsmåling i Hordaland 11–16 sept. 2014 (vektete barometertall).

Bergen – kommunevalg – råtall – Respons for Bergens Tidende

Respondenter september Råtall sept Råtall juni Råtall april Råtall februar Råtall desember Råtall november Kvlg 2011
Ap 137 33,2 31,9 32,7 29,4 29,1 26 28,7
Sp 4 1 1 1,5 2,1 1 2,6 1,4
SV 32 7,8 7,9 5,8 7,6 9,5 7 4,4
R 11 2,7 1,9 2,8 2,3 1,4 2 3,2
MDG 21 5,1 5,4 4,8 4,7 2,2 3,6 2
Frp 30 7,3 4,8 6,9 5,1 9,7 4,6 10,3
H 138 33,4 34,2 31 34,3 34,7 40,2 35,2
KrF 18 4,4 4,6 5,4 4,4 5,7 5,2 5,6
V 20 4,8 7 8,9 9,3 6,1 7 7
Andre 2 0,5 1,4 0,9 1,6 2,2
Ap+Sp+SV+R+MDG 205 49,7 48 47,6 46,1 43 41,2 39,7
Frp+H+KrF 186 45 43,5 45,3 48 50,1 50,1 51,1
Frp+H+KrF+V 206 49,9 50,5 54,2 57,3 56,2 57,1 58,1

Merk at usikkerheten ved uvektete råtall er (vesentlig) større enn ved vektete barometertall.
Respons' undersøkelser for Bergens Tidende i tabellene over:

Barometertall vs råtall – Bergen – kommunevalgmålinger 2014 – Respons for Bergens Tidende – blokknivå

Barometertall Ap+Sp+SV+MDG+R Råtall Ap+Sp+SV+MDG+R Barometertall Frp+H+KrF+V Råtall Frp+H+KrF+V
feb.14 43 46,1 55,7 53,1
apr.14 41,1 47,6 58,1 52,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner