Poll of polls

September = august

Publisert 30. september 2014. Sist endret 1. oktober 2014.

Åtte landsomfattende stortingsmålinger ble publisert i september 2014.

1) Endringene mot august er marginale. I mandater er partiene uendret mot august, bortsett fra at Ap har pluss ett i september og MDG minus ett.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

2) I prosentpoeng har Ap størst pluss mot august med fem promille, fulgt av Frp med to promille.

3) Nydalen-koalisjonen (Frp+H+KrF+V) vinner i september 93 mandater, det samme som i august. I stortingsvalget ble resultatet 96 mandater for disse fire partiene samlet.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt august 34,5 26,9 13,9 3,9 5,2 5,1 4,7 3,7 1,2 1,2
Snitt september 35,0 26,6 14,1 3,6 5,0 5,1 4,8 3,5 1,2 1,0
Endring 0,6 -0,3 0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,1 -0,2 0,1 -0,1
Sterkeste 37,6 28,5 15,8 4,3 5,6 5,9 6,0 4,1 1,6 1,8
Svakeste 34,0 25,2 12,3 2,4 3,8 4,8 4,4 2,6 0,8 0,5
Sprik 3,6 3,3 3,5 1,9 1,8 1,1 1,6 1,5 0,8 1,3

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i august og i september.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 0,4 0,1 -0,3 0,3 0,4 -1,3 1,0 0,0 -0,7 0,3 1/9-2014
Norfakta / Nat. / KK 0,2 0,6 0,3 -0,3 -0,4 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 0,3 6/9-2014
Norstat / NRK 3,3 0,3 -2,0 -1,2 -0,3 0,4 0,2 0,2 -0,4 0,4 9/9-2014
Opinion / ANB -1,8 0,4 0,9 0,9 -1,3 0,3 0,3 -0,1 0,6 -1,0 17/9-2014
Respons / Aftenp. / BT -0,6 1,0 1,1 -1,0 0,4 -0,5 -0,1 -0,1 0,1 -0,3 19/9-2014
Sentio / DN 0,5 -2,7 -0,1 0,7 -0,7 1,3 0,0 0,4 0,8 0,0 27/9-2014
Ipsos / Dagbladet 1,2 -2,4 2,0 0,2 0,2 0,4 -1,0 -1,6 0,2 0,3 27/9-2014
Snitt disse målingene 0,5 -0,4 0,3 -0,1 -0,2 0,1 0,0 -0,2 0,1 0,0

4) Regjeringens snitt (sum Frp+H) i årets syv første måneder var 41,04. Snittet i august og september ble 40,72 pst (43,15 i valget i fjor).

5) Av stortingspartiene er det bare Frp og MDG som har høyere snitt lojalitet hos Respons (for Aftenposten / Adresseavisen / Bergens Tidende) i tredje kvartal enn partiets snitt lojalitet første halvår. Se tabell under.

6) Et år etter valget, september 2014, har regjeringspartiene samlet (Frp+H) et snitt på landsmålingene (40,7) som stadig er høyere enn de tre partiene i regjeringen Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) fikk samlet i stortingsvalget i fjor (40,4).

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53

Mandater september

sep.14 SV 4 MDG 4 SV+MDG 4
Ap 64 63 63 62
Sp 9 8 9 8
SV 2 7 1 6
MDG 1 1 7 6
R 0 0 0 0
Ap+Sp+SV+MDG+R 76 79 80 82
Frp 26 26 25 25
H 49 47 47 47
KrF 9 9 9 8
V 9 8 8 7
Frp+H+KrF+V 93 90 89 87

SV og MDG hadde i september begge snitt under sperregrensen.
SV 4 = SV fire pst, de øvrige uendret
MDG 4 = MDG fire pst, de øvrige uendret
SV+MDG 4 = Både SV og MDG fire pst, de øvrige uendret

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2013/4 2014/1 2014/2 2014/3
R 76 64 71 70
SV 77 71 69 62
Ap 93 88 89 87
Sp 79 74 77 68
V 80 70 71 63
KrF 79 77 85 77
H 89 84 84 78
Frp 80 68 73 75
MDG 81 70 67 72

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger