Poll of polls

Ap opp i nord

Publisert 27. september 2014. Sist endret 27. september 2014.

1) Vi har f.t. inne 26 kommuner i vår nasjonale poll of polls, som samlet dekker 37,4 pst av de godkjente stemmene i kommunevalget 2011.

2) Fordi disse kommunene er spredt, har vi foreløpig et tynt grunnlag for fylkesvise poll of polls – bortsett fra særlig Hedmark (se kommentar 18. september) og Nordland.

3) I Nordland ble de tre største kommunene – Bodø, Narvik, Rana – målt av InFact for Avisa Nordland, Fremover, NRK og Rana Blad primo september. Disse dekker knapt 39 pst av de godkjente stemmene i fylket i 2011.

4) En poll of polls for kommunevalget i hele Nordland fylke basert på disse tre kommunene viser pluss for Arbeiderpartiet på tre prosentpoeng mot 2011. Se tabellen under, som med takk er utarbeidet av Nils Aksel Horvei.

5) Fylkestallene i tabellen under (raden øverst) kan antyde hovedtendenser i fylket som helhet – men merk feilkildene, se nærmere Om-siden.

6) Kommunetallene under er beregnet ut fra en forutsetning om samme relative endring i hele fylket. Slik nedbryting vil normalt inneholde (vesentlig) større usikkerhet enn fylkestall. På den annen side kan nedbryting av fylkestall ofte være nærmere sannheten enn nedbrutte landstall. Nedbryting av fylkestall kan også føre til at kommunetall avviker fra målingene i de tre kommunene som er målt.

7) I kommuner som er angitt med null stilte partiet ikke liste i 2011.

8) Raden under for resultatet fra kommunevalget 2011 avviker marginalt fra resultatet i kommunevalget Nordland iflg Statistisk Sentralbyrå.

9) Bakgrunnen er at stemmer på felleslister i kommuner i 2011 er fordelt på de ulike partiene iht avgitte stemmer i fylkestingsvalget. Ap og Venstre hadde i 2011 fellesliste i Røst. Ap og Høyre hadde fellesliste i Bø.

Poll of polls sept 2014 for kommunevalget i Nordland, basert på målinger i Bodø, Rana, Narvik (InFact for Avisa Nordland, Fremover, NRK, Rana Blad).

Disse tre kommunene leverte 44.684 stemmer i kvlg 2011 = 38,5 pst av 116.062 godkjente stemmer i Nordland i kvlg 2011.
Raden "poll of polls" forutsetter at endringene siden k-2011 relativt sett er de samme i hele Nordland som i et veiet snitt av disse tre kommunene.

Nedbrytingen på kommuner forutsetter samme relative endring mot 2011 i alle kommunene.

Merk feilkilder ved målingene, beregningsmåten og nedbrytingen på kommuner, se OM-siden.


Nordland R SV Ap Sp V KrF H Frp MdG Andre
Poll of polls 2014 3,8 3,9 36,2 6,9 2,3 2,9 21,9 14,4 0,5 7,2
Kvlg 2011 3,6 4,4 33,2 8,6 4,0 3,0 22,9 14,6 0,3 5,4
Endring fra 2011 0,1 -0,5 3,0 -1,7 -1,7 -0,1 -1,0 -0,2 0,2 1,8
Kvlg 2007 2,5 7,9 32,4 10,4 3,4 3,6 12,3 17,9 9,5
Bodø 6,6 3,6 36,9 2,3 1,8 3,1 22,0 21,8 1,4 0,4
Narvik 5,8 4,8 38,9 1,3 2,3 2,9 23,0 21,0 0,0 0,0
Bindal 0,0 2,9 41,1 5,5 4,5 0,0 35,8 0,0 0,0 10,2
Sømna 0,0 0,0 17,5 27,4 0,0 4,6 0,0 5,1 0,0 45,3
Brønnøy 0,0 3,0 40,6 15,3 2,7 1,9 32,3 4,2 0,0 0,0
Vega 0,0 5,7 54,5 17,1 0,0 0,0 7,5 5,0 0,0 10,2
Vevelstad 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9
Herøy, Nld 0,0 0,0 59,2 10,9 1,4 0,0 11,3 17,3 0,0 0,0
Alstahaug 8,9 2,0 37,3 9,2 5,9 2,2 21,1 13,5 0,0 0,0
Leirfjord 5,0 8,9 44,9 24,4 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0
Vefsn 9,7 3,1 48,2 5,9 3,2 2,7 11,4 15,8 0,0 0,0
Grane 0,0 0,0 59,9 29,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0
Hattfjelldal 0,0 9,5 50,7 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dønna 0,0 14,7 34,4 9,8 0,0 0,0 13,6 8,8 0,0 18,7
Nesna 0,0 12,1 30,8 13,7 3,3 0,0 29,6 10,7 0,0 0,0
Hemnes 0,0 3,8 38,6 12,1 0,0 2,6 19,6 17,9 0,0 5,5
Rana 3,0 5,3 39,2 5,7 2,2 2,2 26,0 10,0 0,0 6,4
Lurøy 0,0 0,0 44,7 8,8 1,7 4,1 12,5 5,1 0,0 23,2
Træna 0,0 0,0 34,0 30,6 0,0 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Rødøy 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 68,2
Meløy 0,0 4,1 30,1 8,9 3,1 6,9 32,2 14,7 0,0 0,0
Gildeskål 0,0 5,9 30,6 9,0 5,3 3,7 19,2 16,5 2,5 7,4
Beiarn 0,0 0,0 47,7 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5
Saltdal 0,0 6,4 41,1 5,7 0,0 4,3 30,5 11,9 0,0 0,0
Fauske 4,0 2,5 34,6 1,5 1,8 2,0 16,9 12,4 0,0 24,2
Sørfold 0,0 5,4 62,3 10,9 0,0 0,0 13,0 8,3 0,0 0,0
Steigen 5,3 3,8 25,6 16,2 10,3 4,5 6,9 9,0 0,0 18,5
Hamarøy 0,0 5,0 43,6 13,1 15,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0
Tysfjord 0,0 3,8 38,1 6,2 3,2 5,6 13,1 0,0 0,0 29,9
Lødingen 0,0 8,6 24,5 3,7 6,6 0,0 29,4 27,1 0,0 0,0
Tjeldsund 0,0 0,0 23,8 3,1 0,0 0,0 36,8 8,1 0,0 28,1
Evenes 0,0 4,1 26,9 8,4 0,0 0,0 54,2 6,3 0,0 0,0
Ballangen 0,0 0,0 24,1 20,7 0,6 4,7 38,5 11,4 0,0 0,0
Røst 3,7 0,0 53,1 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
Værøy 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 68,8
Flakstad 0,0 0,0 11,3 16,8 0,0 0,0 0,0 6,4 7,0 58,5
Vestvågøy 0,0 4,9 32,3 10,0 1,5 8,4 28,1 10,9 3,9 0,0
Vågan 7,1 3,9 36,8 6,5 3,1 1,7 30,0 9,0 0,0 1,8
Hadsel 2,5 3,1 18,4 4,1 2,7 2,6 8,8 33,2 0,0 24,6
Bø, Nld 0,0 4,6 44,8 10,8 6,6 0,0 25,1 8,2 0,0 0,0
Øksnes 0,0 5,4 32,1 4,6 0,0 6,1 13,0 7,6 0,0 31,2
Sortland 6,9 4,3 32,6 4,2 1,2 2,1 35,1 13,7 0,0 0,0
Andøy 0,0 0,0 21,3 7,1 3,1 3,5 35,4 8,7 0,0 21,0
Moskenes 0,0 11,1 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4

Tabellen er med takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap