Poll of polls

Svak H-nedkjøling i Bergen

Publisert 17. desember 2010. Sist endret 18. desember 2010.

Stortingsvalgmålingen for Bergen fra Bergensavisen / TNS Gallup opptatt 6-8 desember viser sammenlignet med målingen i oktober størst pluss for Fremskrittspartiet (+1,9) og størst minus for Høyre (-1,7). Målingen har i hovedsak de samme utviklingstrekk som landsmålingene de siste to månedene - bl.a. svak nedkjøling av Høyre og pluss for Frp.

Sammenlignet med stortingsvalget 2009, er Høyre eneste parti med fremgang. Hvis målingen svarer til en fylkestendens for Hordaland, vil Høyre øke fra tre til fem distriktsmandater. Fremskrittspartiet har nå tre distriktsmandater samt utjevningsmandatet fra Hordaland. Skulle målingen gi uttrykk for en fylkestendens, får Frp fire distriktsmandater. Ap taper et mandat, fra fem til fire. Regjeringskollegene Sp og SV taper begge sine distriktsmandater. Dette betyr bl.a. at statsråd Audun Lysbakken (SV) ville ha tapt sitt stortingsmandat. KrF ville med liten margin beholdt sitt ene distriktsmandat.

Skulle målingen antyde retningen i Hordaland i 2013, vil H+Frp+KrF øke fra syv til ti distriktsmandater. Ap+Sp+SV ville gått fra syv til fire, og to av tre regjeringspartier ville stå i fare for å bli urepresentert i Hordaland som er landets tredje største fylke med 268.033 godkjente stemmer i fjor = 10% av stemmene nasjonalt i 2009.

Bergensavisen publiserte lørdag 11. desember kommunevalgmålingen for Bergen. Stortingsmålingen er opptatt i samme periode og med de samme spurte, men BA har valgt ikke å publisere denne. Bergensavisen, ved journalist Geir Kvile, har gitt pollofpolls.no anledning til å legge ut stortingsmålingen. Vi takker hjerteligst for slik generøsitet fra BA.

Bergen - stortingsvalget 2009 vs BA/Gallup desember 2010

BA/Gallup = Bergensavisen / TNS Gallup stortingsvalgmåling des 2010.

Stv 2009 BA/Gallup des 2010
Ap 31,6 26,8
H 22,7 34,1
Frp 20,2 20,1
SV 7 5,1
KrF 5,5 3,8
V 5,4 4,3
R 3,3 3,2
Sp 2,9 1,9

Landstendens stortings- og kommunevalgmålingene BA/Gallup desember 2010

Så fremt partiene relativt sett har samme endring over hele landet siden S-2009 og K-2007.

S-valg K-valg
Ap 30,2 30,2
H 25,8 26,3
Frp 22,8 16,4
SV 4,5 5,1
KrF 3,8 3,1
V 3,1 5,2
R 1,3 1,9
Sp 4,1 2,4

Fylkestendens stortingsmålingen BA/Gallup desember 2010

Så fremt partiene relativt sett har samme endring i hele Hordaland siden S-2009.

S-2009 Hdl BA/Gallup des 2010
Ap 30,5 25,9
H 20,2 30,3
Frp 22,8 22,7
SV 5,5 4
Sp 5,5 3,6
KrF 7,1 4,9
V 4,6 3,7
R 2,5 2,4

Fordelingen av 14 distriktsmandater

S-2009 Hdl BA/Gallup des 2010
Ap 5 4
H 3 5
Frp 3 4
SV 1 0
KrF 1 1
Sp 1 0
V 0 0

Fordelingen iht BA/Gallup bygger på Celius mandatberegningsprogram.

Bergen S-2009

Forhånd Valgting
Ap 31,2 31,8
H 20,2 24
Frp 22 19,3
KrF 6,2 5,1
SV 7,2 6,9
Sp 2,7 3
V 5,8 5,3
R 3,1 3,4

I Bergen 2009 var 33% av stemmene forhåndsstemmer. Så vidt vi kan se, var det iflg SSB bare disse kommunene som hadde en høyere andel forhåndsstemmer: Utsira 44,3 - Alta 42,5 - Solund 42,1 - Vevelstad 38,7 - Odda 38,0 - Fedje 37,3 - Tjøme 37,1 - Kautokeino 36,7 - Eidfjord 36,6 - Nesseby 34,5 - Farsund 33,5 - Nesodden 33,3 - Trondheim 33,2 - Lund 33,0.

Hordaland S-2009

Forhånd Valgting
Ap 30,2 30,6
H 17,7 21,2
Frp 24,4 22,3
KrF 8 6,8
SV 6,1 5,2
Sp 4,3 6
V 5,2 4,4
R 2,6 2,5

De tre fylkene med høyest andel forhåndsstemmer i 2009 var iflg SSB Finnmark 30,6 - Hordaland 29,5 - Oslo 28,5. Nasjonalt ble 24,4% av stemmene i 2009 avgitt på forhånd.

Kilde mht forhånd/valgting: SSB.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner