Poll of polls

Problem-matrise for Høyre i Hordaland

Publisert 23. september 2014. Sist endret 23. september 2014.

Kommunevåpen
Hordaland fylke
Folketall: 500 900
Fylkesordfører: Anne Gine Hestetun, Ap
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEV
Ap28,9nan
H29,7nan
Frp15,6nan
SV4,0nan
Sp4,4nan
KrF8,2nan
V5,3nan
MDG2,9nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 611 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkestingsmåling Hordaland – Respons for Bergens Tidende, publisert 22. september 2014.

Bergens Tidende, ved journalist Trond Olav Skrunes, har gitt pollofpolls.no innsyn i bakgrunnstallene. Vi takker hjerteligst for avisens åpenhet. Respons' referansevalg på denne målingen er stortingsvalget 2013.

1) Bergen Høyre har vært inne i sitt mest turbulente år siden tidlig på 1980-tallet, særlig i tilknytning til bystyrets behandling av trasèvalget for bybanen på forsommeren og etterdønningene etter denne saken.

2) Spørsmålet er så om Bergen Høyre – og dermed også fylkespartiet fordi Bergen leverer over 50 pst av stemmene i fylket – kan lide skade av denne turbulensen.

3) Matrisen fra Respons antyder problemer for Høyre. Det er ikke mulig å fastslå at dette skyldes partiets utfordringer i Bergen, men det er nær å anta at det kan ha sammenheng.

4) Problemene ved Høyres matrise er blant annet:

(i) Lojaliteten for Høyre i Hordaland mot stortingsvalget 2013 ble av Respons målt til 70. Dette er den svakeste lojalitet for Høyre mot valget i fjor som undertegnede har sett på noen måling i året etter valget. Lojaliteten på landsmålingen fra Respons i september (for Aftenposten / Bergens Tidende) var til sammenligning 78.

(ii) Arbeiderpartiets lojalitet på målingen i Hordaland var 83. At Frp har klart høyere lojalitet enn Høyre er ikke vanlig, men på denne målingen var det slik – Frp's lojalitet var 80 mot Høyres 70 (men Høyres base er større enn basene til Ap og Frp: Høyre fikk 31,3 i Hordaland i 2013 – Ap 24,9 – Frp 15,1),.

(iii) Hele 22 pst av Høyres 2013-velgere i Hordaland har iflg Respons satt seg på gjerdet, eller – mer presist – svart "ikke sikker" når Respons ringte. Tilsvarende for Arbeiderpartiet var 11 pst av partiets 2013-velgere og for Frp ni pst.

(iv) Høyres lekkasje til Arbeiderpartiet er betydelig. Høyre mottar på målingen en – 1 – respondent som stemte Ap i fjor. Høyre avgir ti av sine 2013-respondenter til Støres parti. Omregnet i stemmetall, fører denne lekkasjen til minus 5.000 stemmer for Høyre og pluss 5.000 for Ap. Ap fikk til sammenligning 71.216 stemmer i Hordaland i fjor, Høyre 89.682.

(v) Bortsett fra hos Frp, henter Høyre få 2013-velgere fra andre partier.

(vi) Av Respons' respondenter i Bergen er Arbeiderpartiet marginalt sterkere enn Høyre med 31 pst vs 29 pst for Høyre. Utvalget er lavt (238 bergensere avga svar på partispørsmålet), men tallene kan leses som en advarsel til Bergen Høyre om at (deler av) partiets 2013-velgere kan være i ferd med å mene at nok er nok.

(vii) Høyre er størst blant Respons' respondenter i Hordaland utenfor Bergen – 30 pst vs 26 for Ap (grunnlaget er 196 som avga svar på partispørsmålet). Igjen må det fremheves at usikkerheten er stor, men det normale i Hordaland er at Høyre står sterkere i Bergen enn utenfor Bergen.

5) At Høyres barometertall på 29,7 pst tross dette bare er ned 1,6 prosentpoeng fra stortingsvalget, skyldes dels et solid positivt bytteforhold mot Fremskrittspartiet, at Høyre matcher Arbeiderpartiet i mobilisering av velgere som ikke stemte i fjor, og bortsett fra lekkasjen til Ap har Høyre i Hordaland maktet å begrense overgangene til andre partier.

6) Lojaliten for stortingspartiene på denne målingen er SV 47 – Ap 83 – Sp 69 – V 59 – KrF 75 – H 70 – Frp 80 – MDG 69.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner