Poll of polls

Får Ap flertall med KrF?

Publisert 21. september 2014. Sist endret 21. september 2014.

1) Ap-leder Støre åpner ifølge nyhetsmeldinger lørdag for å beholde kontantstøtten for ettåringer, se bl.a. vg.no.

2) Spørsmålet om en eventuell slik endring i Arbeiderpartiets syn på kontantstøtten kan ha sammenheng med partiets arbeid for å danne en bredere koalisjon i 2017 enn partiene i regjeringen Stoltenberg II, skal dette nettstedet ikke spekulere i. Vi skal heller ikke spekulere i om dette er et ledd i Arbeiderpartiets prosjekt med sikte på kommunevalget 2015 for å senke terskelen for samarbeid mellom Ap og KrF i særlig storbyene.

3) Uansett bakgrunn for en mulig endring i synet på kontantstøtten, kan det oppstå spørsmål om et eventuelt blokkskifte fra KrF vil sikre Støre regjeringsmakt.

4) Ser vi på snittet av stortingsmålingene i år, finner vi at en eventuell koalisjon Ap+Sp+KrF hadde flertall i juli.

5) Tas SV inn i grunnlaget, hadde Ap+Sp+KrF+SV flertall også i mai.

6) Tas i tillegg MDG inn i grunnlaget for en slik Støre-regjering, oppnås flertall fra mai til september. Innregnes også Rødt, vinnes i tillegg flertall i mars. Se tabellen under.

7) Usikkerheten er selvsagt at vi kan se andre tall på målingene når dette spørsmålet eventuelt kommer på spissen i 2016–2017, og det er vanskelig å vurdere eventuelle fremtidige velgervandringer på grunn av blokkskiftet, f.eks. (i) om ja til kontantstøtte fra Ap kan flytte noen velgere fra Ap til SV, og (ii) hvordan et eventuelt blokkskifte vil virke inn for oppslutningen for KrF og de øvrige Nydalen-partiene.

8) Ett av mange spørsmål for KrF vil være om partiets sterke base på Sør- og Vestlandet vil bli svekket av at partiet eventuelt orienterer seg mot et regjeringsprosjekt som – med dagens målinger – risikerer å måtte innregne SV og/eller MDG og/eller Rødt i sitt grunnlag.

Får Ap flertall med KrF?

Snittet av nasjonale stortingsmålinger

Ap Sp KrF SV MDG R Ap+Sp+ KrF Ap+Sp+ KrF+SV Ap+Sp+KrF+ SV+MDG Ap+Sp+KrF+ SV+R
stv 2013 55 10 10 7 1 0 75 82 83 83
jan.14 60 8 10 2 1 0 78 80 81 81
feb.14 62 9 10 2 1 0 81 83 84 84
mar.14 63 9 9 2 1 1 81 83 84 85
apr.14 62 8 10 2 1 0 80 82 83 83
mai.14 61 8 9 7 1 1 78 85 86 87
jun.14 64 10 9 1 2 1 83 84 86 87
jul.14 67 10 8 1 2 1 85 86 88 89
aug.14 63 10 9 2 2 0 82 84 86 86
sep.14 65 9 9 1 2 0 83 84 86 86

September 2014 bygger på snittet av de seks første landsmålingene i måneden.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no