Poll of polls

Høyre høyere i Hedmark

Publisert 18. september 2014. Sist endret 21. september 2014.

Fire kommunevalgmålinger i Hedmark – Hamar, Ringsaker, Stange, Løten – alle Sentio for Hamar Arbeiderblad.

1) Tabellen under angir et fylkesresultat i kommunevalget i Hedmark, forutsatt at de relative endringene i disse fire kommunene samlet (vektet etter godkjente stemmer i kvlg 2011) svarer til de relative endringene i fylket som helhet – slik vi beregner "poll of polls", se OM-siden på dette nettstedet.

2) Basert på de relative endringer i disse fire kommunene samlet, er nedbryting foretatt på alle fylkets kommuner – igjen med en forutsetning om at relative endringer mot kvlg 2011 er de samme i hele Hedmark.

3) Denne beregningsmåten gir f.t. størst pluss for Høyre mot 2011.

4) Merk at Arbeiderpartiet scoret solid i sluttfasen i Hedmark i fjor, og at Senterpartiet ofte gjør det skarpere i valg enn i målinger. Tabellen under gir derfor bare et øyeblikksbilde på bakgrunn av denne ukens fire målinger, og er ingen formodning om resultatet valgnatten neste år.

5) Der Rødt og MDG er satt til null, stilte disse partiene ikke liste i kvlg 2011.

6) Raden under for resultatet fra kommunevalget 2011 avviker marginalt fra resultatet i kommunevalget Hedmark iflg Statistisk Sentralbyrå.

7) Bakgrunnen er at vi skjønnsmessig har fordelt stemmer på felleslister på de ulike partiene. I 2011 i Hedmark stilte V og KrF fellesliste i Sør-Odal – V, KrF og Høyre i Grue – og Sp og V i Engerdal.

Hedmark 2014 vs 2011

Poll of polls sept 2014 for kommunevalget i Hedmark, basert på målinger i Hamar, Ringsaker, Stange, Løten (Sentio for Hamar Arb.bl.).
Disse fire kommunene leverte 43.990 stemmer i kvlg 2011 = 46,1 pst av stemmene i Hedmark i kvlg 2011
Raden "poll of polls" forutsetter at endringene siden k-2011 relativt sett er de samme i hele Hedmark som i et veiet snitt av disse fire kommunene.
Nedbrytingen på kommuner forutsetter samme relative endring mot 2011 i alle kommunene.
Merk feilkilder ved målingene, beregningsmåten og nedbrytingen på kommuner, se OM-siden.
Tabellen er med takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei.

Hedmark R SV Ap Sp V KrF H Frp MdG Andre
Poll of polls 2014 0,3 4,2 39,7 12,0 3,9 2,4 21,1 7,9 1,7 6,7
2011 0,1 4,9 42,1 11,6 4,8 2,9 17,3 7,0 0,6 8,8
Endring fra 2011 0,2 -0,6 -2,4 0,4 -0,9 -0,5 3,9 0,9 1,1 -2,1
Kongsvinger 0,0 3,8 34,0 5,4 4,4 2,0 22,5 16,6 0,0 11,3
Hamar 2,1 3,2 35,5 1,9 3,6 4,8 23,7 4,6 3,3 17,2
Ringsaker 0,0 2,4 47,9 8,1 4,1 2,3 17,4 6,6 3,1 8,1
Løten 0,0 3,2 51,2 15,5 2,5 3,2 15,0 9,4 0,0 0,0
Stange 0,0 2,8 49,3 7,6 4,2 4,3 14,4 8,2 4,9 4,3
Nord-Odal 0,0 4,4 52,0 9,5 2,2 0,0 14,6 17,4 0,0 0,0
Sør-Odal 0,0 4,9 32,5 13,2 1,1 0,9 31,3 9,8 0,0 6,3
Eidskog 0,0 3,6 32,4 30,6 2,9 0,0 20,4 9,5 0,0 0,5
Grue 0,0 2,9 41,9 14,9 4,5 2,1 33,6 0,0 0,0 0,0
Åsnes 0,0 2,4 39,9 14,0 10,5 0,0 13,7 12,8 0,0 6,6
Våler 0,0 3,8 48,5 9,2 8,0 0,0 15,8 8,9 0,0 5,8
Elverum 0,0 2,6 34,8 5,0 2,6 1,4 41,8 8,5 1,1 2,2
Trysil 0,0 6,1 33,7 17,1 3,1 3,9 27,3 8,8 0,0 0,0
Åmot 0,0 4,6 28,3 36,2 2,6 0,0 14,7 10,4 0,0 3,1
Stor-Elvdal 0,0 2,8 43,0 10,0 5,7 0,0 17,2 4,9 0,0 16,4
Rendalen 0,0 9,5 44,0 36,6 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Engerdal 0,0 0,0 45,8 35,8 3,7 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0
Tolga 0,0 21,7 21,1 45,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
Tynset 0,0 27,4 22,3 24,8 3,2 2,9 15,9 3,5 0,0 0,0
Alvdal 0,0 0,0 37,7 37,9 13,1 5,1 0,0 6,2 0,0 0,0
Folldal 0,0 9,6 43,2 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Os 0,0 7,1 27,1 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner