Poll of polls

Rogaland fylkesting: H 32,6 – Ap+Sp+SV 33

Publisert 13. september 2014. Sist endret 13. september 2014.

Kommunevåpen
Rogaland fylke
Folketall: 572 280
Fylkesordfører: Marianne Chesak, Ap
Fakta om målingen
Respons for SA/HA.
OEV
Ap25,55,8
H32,64,6
Frp15,10,4
SV2,7-1,7
Sp4,8-1,1
KrF9,60,9
V3,1-0,1
MDG3,61,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 803 (gir vanlige feilmarginer).

Rogaland fylkestingsmåling – Respons for Stavanger Aftenblad og Haugesunds Avis.

1) Høyre vokser nesten fire prosentpoeng mot fylkestingsvalget 2011.

2) Ap+Sp+SV er samlet ned tre prosentpoeng mot valget for tre år siden. Høyre måles fire promille svakere enn summen av de tre partiene i regjeringen Stoltenberg II.

3) Ser vi allerede nå en antydning til mulige hovedretninger i valget neste år? Den ene er ordfører-effekter, illustrert ved målingene i bl.a. Drammen og Trondheim. Den andre er at partier styrker seg ytterligere der de tradisjonelt står sterkt og har tunge historiske tradisjoner, i dag illustrert ved Arbeiderpartiets sterke tall i Trondheim, men annerledes for partiet i Rogaland – motsatt for Høyre.

4) Målingen i Rogaland gir Høyre og Fremskrittspartiet 23 av 47 mandater i oljefylket. Partiene i regjeringen Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) oppnår 15 mandater.

5) MDG kommer for første gang inn i Rogaland fylkesting med to representanter.

6) Pensjonistpartiet ble representert i Rogaland fylkesting i 2011, men mangler etter dagens måling fem promille på å ta det ene av Venstres to mandater – Venstre holder iflg Respons´ tall sistemandatet i fylket. Partier i gruppen \"andre\", som bl.a. Pensjonistpartiet, vokser ofte i sluttfasen før valget, og gjør ofte skarpere valg enn målinger.

7) Tross liten oppmerksomhet, ble De Kristne målt til 0,9. Partiet kan bli en plagsom konkurrent til KrF i partiets kjerneområder i Agder og Rogaland.

8) En måling der de samme respondentene får spørsmål om stemmegivniung ved både stortingsvalg og fylkestingsvalg – som i Rogaland nå i september – er en sjeldenhet. Se tabellen under der målingene er sammenstilt.

Se nærmere Stavanger Aftenblad og Haugesunds Avis 13. september 2014 – Aftenbladet sidene 12 og 13, Hgsd Avis sidene 6 og 7.

Rogaland sept 2014 – Respons for Stvgr Aftenblad og Hgsd Avis – stortings- og fylkestingvalg

Respondentene er spurt om stemmegivning ved både stortings- og fylkestingsvalg

S-valg F-valg Endring S-2013 Endring F-2011
Ap 25,7 25,5 3,1 -1,9
Sp 4,5 4,8 -0,7 -0,9
SV 2,7 2,7 -0,6 -0,2
R 0,5 0,4 0,1 -0,2
MDG 3,4 3,6 1,2 2,8
Frp 16,4 15,1 -2,3 -0,7
H 31,1 32,6 1 3,7
KrF 9,8 9,6 -0,8 -1,3
V 3,2 3,1 -1,3 -1,6
Pensjonistpartiet 1,6 0,9 1,1 -0,7
Piratpartiet 0,7 0,3
Demokratene 0,8 0,7
De Kristne 0,4 0,9 -0,6
Ap+Sp+SV+R+MDG 36,8 37
Ap+Sp+SV+MDG 36,3 36,6
Frp+H+KrF+V 60,5 64

Rogaland 1979-2014

Oppslutning i prosent.

F 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / SA/HA 13/9-14
Ap 26,1 27,1 22,4 nan 19,7 25,5
Høyre 32,8 33,7 23,9 nan 28,0 32,6
Frp 3,7 8,0 16,8 nan 14,7 15,1
SV 3,2 3,4 5,1 nan 4,4 2,7
Sp 8,2 7,1 10,4 nan 5,9 4,8
KrF 18,5 15,7 8,1 nan 8,7 9,6
Venstre 4,6 3,7 3,5 nan 3,2 3,1
MDG 0,0 0,0 2,4 nan 2,6 3,6
Rødt 0,4 0,3 3,7 nan 3,0 0,5
Andre 2,6 0,9 3,7 nan 9,7 2,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 37,9 37,9 44,0 nan 35,7 37,1
Frp + H + KrF + V 59,5 61,2 52,3 nan 54,6 60,4
Sp + KrF + V 31,3 26,5 22,0 nan 17,8 17,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner