Poll of polls

Oslo: Borgerlig 30-29

Publisert 13. september 2014. Sist endret 13. september 2014.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for KK.
OEV
Ap33,915,5
H33,40,8
Frp7,61,5
SV7,1-3,0
Sp0,6-0,2
KrF2,00,3
V7,7-1,4
MDG4,3-5,9
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalgmåling Oslo – Sentio for Klassekampen – publisert 13. september 2014.

1) Målingen gir borgerlig flertall 30-29. MDG og Venstre har iflg målingen utsatte mandater som Frp er nærmest til å vinne.

2) Om målingen gir en "Raymond-effekt" som Klassekampen skriver, beror på hva man legger i en slik "effekt". Ap er av Sentio målt 0,8 pst sterkere enn Rieber-Mohns Ap i valget 2011. På den annen side er dette Arbeiderpartiets sterkeste måling i Oslo i år med 33,9 – fulgt av Respons målinger for hhv Aftenposten og Høyre publisert januar og mars i år, begge på 32,7.

3) Kampen mellom blokkene på målingene publsert i Oslo i år – borgerlig side nevnt først: 51,9 vs 47,4 (Respons/Aftp jan) – 51,4 vs 47,2 (InFact/Ap februar) – 54 vs 45,6 (Respons/Høyre febr) – 50,6 vs 49,1 (Sentio/Venstre april) – 53,1 vs 46,1 (Respons/Aftp aug-sep) – 50,7 vs 48,6 (Sentio/KK sep).

4) I sum blokkene som nevnt er det bare tatt med partier med oppslutning som gir mandat. Det betyr at Sp er tatt med i opposisjonens sum i april, da hadde Sp 1,5 og ett mandat. På de øvrige målingene i år har Sp ikke hatt mandat i Osl0.

5) Mandatene mellom blokkene har fordelt seg slik: 31-28 (Respons/Aftp jan) – 31-28 (InFact/Ap februar) – 32-27 (Respons/Høyre febr) – 30-29 (Sentio/Venstre april) – 31-28 (Respons/Aftp aug-sep) – 30-29 (Sentio/KK sep).

6) Stemmetall iht Sentios to målinger i Oslo i år er inntatt under. Byrået har målt hovedstaden for Venstre i april og for Klassekampen i september. Tabellen viser hvor stort sammenfallet på blokknivå er mellom disse to målingene. Tabellen viser at Sentio i september vs april har både opposisjonen (Ap+Sp+SV+R+MDG) og borgerlig blokk samlet opp 310 (!) stemmer (= en promille) – gruppen "andre" er redusert. Så kan våre lesere på dette grunnlaget vurdere om betegnelsen "Raymond-effekt" er treffende.

7) Ett er sikkert: Oslo blir det mest spektakulære oppgjøret i 2015.

Se nærmere Klassekampen 13. september 2014 sidene 6–7.

Stemmetall Oslo – Sentio for Venstre april 2014 og for Klassekampen sep 2014

Forutsatt samme antall godkjente stemmer i Oslo som i 2011

Sentio sep Sentio april
Ap 105196 98679
SV 22032 16136
R 10240 11171
MDG 13343 21722
Sp 1862 4655
Frp 23584 17998
H 103644 107058
KrF 6206 5896
V 23894 26066
Ap+SV+R+MDG+Sp 152673 152363
Ap+SV+R+MDG 150811 147708
Frp+H+KrF+V 157328 157018

Kampen om makten i Oslo – blokkstillingen

Byrå Oppdragsgiver Publisert Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG
Sentio Klassekampen 13.sep.14 30 29
Respons Aftenposten 05.sep.14 31 28
Sentio Venstre 01.mai.14 30 29
Respons Høyre 15.mar.14 32 27
InFact Arbeiderpartiet 15.feb.14 31 28
Respons Aftenposten 07.jan.14 31 28

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Sentio / KK 13/9-14 24 1 5 30 3 26
Respons / Aftenp. 5/9-14 25 1 5 31 3 25
Sentio / Venstre 1/5-14 24 1 5 30 4 24
Respons / Høyre 15/3-14 25 2 5 32 2 25
InFact / Ap 15/2-14 24 2 5 31 3 25
Respons / Aftenp 7/1-14 25 1 5 31 3 25

Oslo 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 15/3-14 Sentio / Venstre 1/5-14 Respons / Aftenp. 5/9-14 Sentio / KK 13/9-14
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 32,7 31,8 31,4 33,9
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 33,7 34,5 32,8 33,4
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 9,0 5,8 9,1 7,6
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,0 5,2 6,5 7,1
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,1 1,5 0,5 0,6
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 3,0 1,9 2,4 2,0
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,6 8,4 8,8 7,7
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 3,6 7,0 5,1 4,3
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 3,3 3,6 3,1 3,3
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,0 0,3 0,3 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 45,7 49,1 46,6 49,2
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 54,3 50,6 53,1 50,7
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 11,7 11,8 11,7 10,3

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner