Poll of polls

SV – måleproblemer?

Publisert 5. september 2014. Sist endret 5. september 2014.

1) Mandag 1. september: SV 4,3 (TNS Gallup for TV2).

2) Onsdag 3. september: SV 2,4 (Norstat for Vårt Land).

3) SVs lojalitet var 58 (TNS Gallup) og 54 (Norstat). Vi takker journalist Kjetil Løset (TV2) og redaktør Erling Rimehaug (Vårt Land) for denne informasjonen.

4) Når det er så små avvik i lojalitet mellom disse målingene, men likevel avvik i barometertall på nesten to prosentpoeng for et parti på rundt fire prosent, må forskjellen trolig skyldes at TNS Gallup har registrert større overganger enn Norstat fra andre partier og sterkere mobilisering av hjemmesittere fra valget i fjor.

5) En annen mulig forklaring på (deler av) forskjellen er at byråene – i dette tilfellet TNS Gallup og Norstat – har ulike vekter som kan slå særlig ut for SV.

6) Uansett årsakene til forskjellen i barometertall på disse to målingene, oppstår spørsmålet om det er systematiske ulikheter mellom byråene når det gjelder SV.

7) Opinion Perduco (for ANB) har lavest snitt for SV i oktober 2013 – august 2014 med 3,5. TNS Gallup (for TV2) er høyest med 4,4. For SV er denne forskjellen nesten 25 pst. En slik forskjell i en enkelt måling er ikke påfallende. Men denne forskjellen som snitt over nesten et år aktualiserer spørsmålet om måleproblemer og/eller om byråene har ulike vekter for SV.

8) De øvrige byråene har snitt SV i denne perioden på 3,6 (Sentio) – 3,7 (Norstat og Norfakta) – 4,0 (InFact, Ipsos MMI, Respons).

9) Vi vet at flere av våre lesere har en faglig kompetanse på denne typen utvalgsundersøkelser som vi ikke har i pollofpolls.no. Skulle noen lesere ha synspunkter på de mulige måleproblemene for SV, skal vi gjerne publisere innlegg som drøfter dette.

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stv 2013 – kvartalsvis

Kvartalssnitt – målingene fra TNS Gallup/TV2 og Respons/Aftenposten/Adresseavisen/Bergens Tidende

Kvartal Ap lojalitet H lojalitet Ap målinger snitt H målinger snitt
Stv 2013 30,8 26,8
2013/4 92 90 32,7 27,7
2014/1 88 84 34,1 28,5
2014/2 89 82 33,4 27,8
2014/3 88 79 35,1 26,6

SV – lojalitet mot stv 2013 – september 2014

Byrå Medium Publisert Lojalitet
TNS Gallup TV2 01.sep.14 58
Norstat Vårt Land 03.sep.14 54

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode