Poll of polls

SV-pluss blant hjemmesitterne?

Publisert 29. august 2014. Sist endret 30. august 2014.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt juni: 9,7 %
Kommune 2023: 6,9 %

Seks landsmålinger med stortingsspørsmål fra 1. til 28. august – Norfakta/Nationen/Klassekampen, TNS Gallup/TV2, Norstat/NRK, Opinion/ANB, Respons/Aftenposten/Adresseavisen/Bergens Tidende og Ipsos MMI/Dagbladet.

pollofpolls.no har fått innsyn i (deler av) bakgrunnstallene fra målingene til Norfakta (ved journalist Jens Kihl, Klassekampen), Norstat (ved kommentator Lars Nehru Sand, NRK), Respons (ved kommentator Thomas Boe Hornburg, Aftenposten) og Ipsos MMI (ved Kristin Rogge Pran). Vi takker hjerteligst for åpenheten som disse har vist.

1) SV scoret tidligere høyt blant hjemmesitterne, og hos Respons i august ser Audun Lysbakkens parti tall blant denne gruppen som minner om SVs sterke periode på første del av 2000-tallet.

2) SV er hos Respons i august større enn Høyre blant hjemmesietterne i valget i fjor, men verken Norfakta eller Norstat kan bekrefte denne sterke noteringen. Målingene i september kan antyde om Respons her har sett en begynnende positiv tendens for SV.

3) Høyres lojalitet har på målinger i august der vi kjenner lojaliteten falt til et snitt under 80.

4) Bytteforholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre kan avgjøre om Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre er statsminister etter valget i 2017. Vi kjenner overgangene mellom disse partiene på fire målinger i august – Norfakta, Norstat, Respons, Ipsos MMI.

5) Hvis vi sammenligner med snittet av overgangene mellom Ap og Høyre hos Respons fra april til juni, finner vi en endring i favør Ap på august-målingene fra Norfakta og Respons. Ser vi derimot på Norstat og Ipsos MMI, finner vi relativt sett sterkere tall for Solberg vs Støre når det gjelder overganger. Målingen fra Ipsos MMI/Dagbladet skiller seg ut som særlig sterk for Høyre, og avviker fra snittet av de øvrige målingene hittil i august.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14
R 73 93 56 66 69 65 78 71 73
SV 79 73 65 80 67 59 78 69 64
Ap 92 94 87 91 87 90 89 88 86
Sp 80 71 70 81 71 62 85 83 63
V 71 76 65 67 79 74 74 66 62
KrF 77 73 77 77 77 86 87 81 80
H 85 89 87 82 83 86 85 82 78
Frp 82 73 67 70 68 75 66 78 74
MDG 83 72 68 75 68 63 69 69 74

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14
Ap til H 8000 17000 10000 10000 11000 10000 17000 9000 7000
H til Ap 27000 8000 11000 27000 24000 17000 23000 43000 52000
H til Frp 32000 21000 4500 13000 8000 6000 20000 8000 30000
Frp til H 21000 50000 55000 83000 62000 83000 46000 36000 39000
Ap til Frp 2000 0 0 0 0 0 3000 5000 3000
Frp til Ap 28000 20000 8000 14000 19000 11000 39000 0 18000
H til V 4000 15000 5000 7000 10000 9000 7000 6000 5000
V til H 20000 16000 0 4000 3000 10000 6000 10000 11000
Ap til V 12000 0 0 8000 4000 3000 8000 9000 7000
V til Ap 7000 12000 15000 15000 16000 8000 0 12000 15000
SV til Ap 9000 15000 18000 15000 9000 24000 11000 21000 21000
Ap til SV 10000 8000 4000 4000 8000 0 3000 11000 7000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte hjemmesittere

nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14
SV 1 0 2 2 2 2 8 10 21
Ap 51 25 29 38 49 33 38 40 34
Sp 4 0 2 0 2 2 2 0 11
V 1 8 4 7 8 6 4 6 0
KrF 3 8 2 7 2 0 2 0 2
H 21 27 43 17 17 33 21 26 15
Frp 7 25 10 24 15 13 17 13 11
MDG 4 0 4 0 4 4 6 4 4

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 aug.14
SV 6 6 13 4 10 14 8 7 6
Ap 3 3 10 6 9 7 5 5 9
Sp 15 17 21 8 16 12 5 12 25
V 6 2 18 11 9 7 7 12 13
KrF 5 6 6 8 9 3 4 11 10
H 6 4 10 11 10 7 7 9 9
Frp 7 10 18 15 9 5 13 13 13
MDG 5 13 11 4 5 8 21 14 13

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent
Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall

Bytteforholdet Ap vs Høyre

Ap til H H til Ap
Respons/Aftp/Adressa/BT apr-jun.14 12000 28000
Norfakta/Nat/KK aug.14 26000 68000
Norstat/NRK aug.14 13000 24000
Respons/Aftp/Adressa/BT aug.14 7000 52000
Ipsos MMI/Dagbl aug.14 19000 8000
Snitt fire målinger august 16000 38000

Respons/Aftp/Adressa/BT april-juni 2014 svarer til snittet av Respons' tre landsmålinger i andre kvartal 2014
Merk en særlig stor usikkerhet ved overgangstall pga små utvalg.

Lojalitet august 2014

Ap Frp H KrF R Sp SV V MDG
Respons/Aftp/Adressa/BT apr-jun.14 89 73 84 85 71 77 69 71 67
Norfakta/Nat/KK aug.14 87 72 73 77 80 76 60 67 78
Norstat/NRK aug.14 87 78 80 78 59 85 73 59 57
Respons/Aftp/Adressa/BT aug.14 86 74 78 80 73 63 64 62 74
Snitt tre målinger august 87 75 77 78 71 75 66 63 70

Respons/Aftp/Adressa/BT april-juni 2014 svarer til snittet av Respons' tre landsmålinger i andre kvartal 2014

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1
TV2/Gallup 04.nov.13 90 91 31 28,1
Aftp/Respons 15.nov.13 92 85 35,1 26,2
TV2/Gallup 02.des.13 88 87 31,5 27,8
NRK/Norstat 09.des.13 92 91 32,8 28,2
Aftp/Respons 14.des.13 94 89 33,2 28,7
TV2/Gallup 13.jan.14 89 88 32,4 28,6
Aftp/BT/Respons 17.jan.14 87 87 33,7 31
TV2/Gallup 04.feb.14 86 85 34,1 29,2
Aftp/Adressa/Respons 14.feb.14 91 82 34,7 27
NRK/Norstat 19.feb.14 86 87 33,1 28,8
TV2/Gallup 06.mar.14 89 78 35,2 27,6
Nat/KK/Norfakta 10.mar.14 86 81 33,4 26,6
NRK/Norstat 13.mar.14 94 86 35,2 26,4
Aftp/Respons 15.mar.14 87 83 34,7 27,7
DN/Sentio 28.mar.14 91 81 35,3 26,2
TV2/Gallup 02.apr.14 90 83 33 29,5
Aftp/Respons 11.apr.14 90 86 34 29,8
TV2/Gallup 05.mai.14 88 77 32,2 27,8
Aftp/BT/Respons 09.mai.14 89 85 33,2 26,8
TV2/Gallup 02.jun.14 88 81 34,4 26,1
Norstat/VL 07.jun.14 89 81 35,8 26,9
Aftp/BT/Respons 07.jun.14 88 82 33,6 26,5
TV2/Gallup 01.jul.14 90 80 37,6 27,6
Nat/KK/Norfakta 11.aug.14 87 73 36 24,7
TV2/Gallup 12.aug.14 91 81 33,7 26,6
NRK/Norstat 14.aug.14 87 80 34,3 25,5
Aftp/BT/Adressa/Respons 22.aug.14 86 78 34,8 25,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV