Poll of polls

Agder: Ap +4,4 – H +2,3 – Frp +1,9

Publisert 18. august 2014. Sist endret 18. august 2014.

Kommunevåpen
Vest-Agder fylke
Folketall: 177 146
Fylkesordfører: Terje Damman, H
Kommunevåpen
Aust-Agder fylke
Folketall: 113 231
Fylkesordfører: Tellef Inge Mørland, Ap

Fylkestingsmålinger Aust- og Vest-Agder, Respons for Fædrelandsvennen.

1) Ser vi på Aust- og Vest-Agder samlet, og forutsetter samme antall godkjente stemmer i begge fylkene som i fylkestingsvalget 2011, er Arbeiderpartiet i pluss 4,4 prosentpoeng i landsdelen samlet – Høyre har pluss 2,3 – Fremskrittspartiet pluss 1,9.

2) Omregnet til stemmetall, er Arbeiderpartiets vekst i landsdelen på 5.511 stemmer mot F-2011. Fremskrittspartiets og Høyres vekst er samlet 5.229 stemmer.

3) Arbeiderpartiets fremgang iflg Respons i Agder antyder en landstendens på 39 pst – så fremt hele landet har samme relative fremgang siden F-2011 som i Agderfylkene (+ 18 pst).

4) For partier som er i vekst, som Ap er på disse målingene, er relativ økning normalt størst i fylker der partiet scoret lavere enn landsresultatet i referansevalget. Ap fikk 24,8 pst i Agder i F-2011, markert under landsresultatet på 33,2.

5) Kristelig Folkeparti har slitt på Respons` målinger for Fædrelandsvennen i både Kristiansand, Aust-Agder og Vest-Agder. Snittet av landsmålingene i august har så langt notert KrF på valgresultatet i fjor, og antyder ikke det minus Respons har funnet i sør. Skulle Respons ha truffet for KrF på Sørlandet, vil dette bli merkbart på partiets nasjonale nivå – gitt Sørlandets betydning som et kjerneområde for Hareides parti.

6) Senterpartiet er også i minus mot F-2011, men Sp gjør det som regel skarpere i valg enn i målinger.

7) Målingene i Agder antyder intet gjennombrudd for MDG på Sørlandet.

8) Beregning av landstendens på grunnlag av relative endringer i kommuner og fylker kan med vår fremgangsmåte gi sum for partiene over 100 pst. Se Om-siden om beregningen og dens feilkilder. Kolonnen "landstendens" i tabellen under må leses med denne reservasjonen.

Aust-Agder og Vest-Agder samlet – Respons for Fædrelandsvennen

Målingene opptatt 11–13 august 2014, 600 spurte i hvert fylke
Godkjente stemmer i begge fylkene samlet i F-2011: 124.286
Forutsetning: Antall godkjente stemmer i hvert av fylkene som i F-2011

Stemmer 14 Stemmer F-11 2014 % F-2011 % Endring pstpoeng Endring pst F-11 nasjonalt "Landstendens"
Ap 36322 30811 29,22 24,79 4,4 18 33,19 39,1
Sp 4308 6525 3,47 5,25 -1,8 -34 6,3 4,2
SV 3648 4035 2,94 3,25 -0,3 -10 4,32 3,9
MDG 2842 1555 2,29 1,25 1 83 1,29 3,1
Frp 19738 17411 15,88 14,01 1,9 13 11,76 13,3
H 34314 31412 27,61 25,27 2,3 9 27,64 30,2
KrF 15457 20121 12,44 16,19 -3,8 -23 5,79 4,4
V 6112 6513 4,92 5,24 -0,3 -6 5,67 5,3

Vest-Agder fylkesting – Respons for Fædrelandsvennen

Vest-Agder fylkesting har 35 representanter.
Valgdeltakelse F-2011: 58,6

Respons aug 14 Mandater F-2011 Mandater
Ap 27,5 10 23,5 8
Sp 2,8 1 4,6 2
SV 2,7 1 2,8 1
R 0,1 0 0,9 0
MDG 2,6 1 1,6 0
Ap+Sp+SV+R+MDG 35,7 13 33,4 11
Frp 16,9 6 14,2 5
H 27,1 9 24,6 9
KrF 14,2 5 18,9 7
V 4,8 2 4,5 2
Demokratene 2,1 1
Kystpartiet 0,2 0
Pensjonistpartiet 2 0
NKP 0,1 0
Frp+H+KrF+V 63 22 62,2 23
Frp+H+KrF 58,2 20 57,7 21
H+KrF+V 46,1 16 48 18
Frp+H+V 48,8 17 43,3 16

Aust-Agder fylkesting – Respons for Fædrelandsvennen

Aust-Agder fylkesting har 35 representanter
Valgdeltakelse F-2011: 58,6

Respons aug 14 Mandater F-2011 Mandater
Ap 31,9 11 26,8 10
Sp 4,5 2 6,2 2
SV 3,3 1 4 1
R 0,6 0 1,2 0
MDG 1,8 0 0,7 0
Ap+Sp+SV 39,7 14 37 13
Frp 14,3 5 13,7 5
H 28,4 10 26,3 10
KrF 9,7 4 12 4
V 5,1 2 6,3 2
Demokratene 0,4 0 0,3 0
Kystpartiet 0,1 0
Pensjonistpartiet 2,4 1
Frp+H+KrF+V 57,5 21 58,3 21
Frp+H+KrF 52,4 19 52 19
H+KrF+V 43,2 16 44,6 16
Frp+H+V 47,8 17 46,3 17

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner