Poll of polls

Lysbakken vs Støre

Publisert 10. august 2014. Sist endret 11. august 2014.

1) Skal Lysbakken og SV passere sperregrensen i 2017 – som antagelig vil være en betingelse for at Støre skal erstatte Erna Solberg som statsminister – må SV trolig øke sin lojalitet, sammenlignet med snittet på Respons´ målinger første halvår 2014. En eventuell øket lojalitet vil normalt redusere lekkasjen til Støres parti, til MDG og til gjerdesitterne.

2) Spørsmålet blir da om Lysbakken vil finne saker der han kan markere SV overfor Ap, og hvis ja – hvordan han vil profilere seg og sitt parti overfor sin hovedkonkurrent og tidligere regjeringspartner. Vil vi f.eks. se en offensiv Lysbakken som angriper Ap og Støre i partilededebatten i Arendal allerede torsdag 14. august?

3) Respons´ matrise – alle målingene etter valget sett under ett – antyder en marginalt større lekkasje fra SV til MDG enn motsatt, men materialet er der for spinkelt til å trekke slutninger.

4) SV og Venstre blir ofte vektet ned – slik også hos Respons etter valget i fjor.

5) Vi takker Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, for innsyn i Respons´ bakgrunnstall.

Sosialistisk Venstrepartis 2013-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som opplyste til Respons at de stemte SV i stv 2013.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Til R 0 3 1 0 0 3 0 0 2
Hos SV 50 48 38 29 48 40 29 38 41
Til Ap 10 5 7 7 8 5 10 5 11
Til Sp 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Til V 0 0 0 1 0 3 1 0 0
Til KrF 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Til H 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Til Frp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Til MDG 1 0 1 1 1 4 2 1 2
Til andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Til "ikke sikker" 2 6 3 6 2 6 7 4 4

SVs 2013/2014-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de vil stemme SV hvis stortingsvalg i morgen.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Fra R 0 1 1 3 0 1 3 1 0
Fra SV 50 48 38 29 48 40 29 38 41
Fra Ap 4 3 2 1 1 2 0 1 3
Fra Sp 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Fra V 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Fra KrF 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Fra H 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Fra Frp 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fra MDG 0 1 0 1 4 0 0 0 2
Fra andre 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Fra stemte ikke 3 1 0 1 1 1 2 4 7

SV – lojalitet mot stv 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Avrundet til nærmeste hele prosentpoeng.

okt.13 79
nov.13 79
des.13 73
jan.14 65
feb.14 80
mar.14 67
apr.14 59
mai.14 78
jun.14 69
Snitt okt.13 – des.13 77
Snitt jan.14 – juni.14 69

Ap vs SV – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

SV til Ap Ap til SV
okt.13 18000 15000
nov.13 9000 10000
des.13 15000 8000
jan.14 18000 4000
feb.14 15000 4000
mar.14 9000 8000
apr.14 24000 0
mai.14 11000 3000
jun.14 21000 11000
Snitt okt.13 – des.13 14000 11000
Snitt jan.14 – juni.14 16000 5000
Snitt apr.14 – juni.14 19000 5000

SV – barometertall vs råtall – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Barometertall Råtall
Stv 2013 4,1
okt.13 4 6,3
nov.13 3,8 6,4
des.13 3,6 5,2
jan.14 3,7 4,8
feb.14 4,8 7
mar.14 3,6 5,7
apr.14 2,9 4,2
mai.14 4,3 5,7
jun.14 4,3 6,3

Andel av respondentene som opplyste at de stemte SV i stv 2013

Stv 2013 4,1
okt.13 7,3
nov.13 7,4
des.13 6,1
jan.14 5,6
feb.14 7,1
mar.14 7,3
apr.14 6
mai.14 5,9
jun.14 6,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV