Poll of polls

Holder Høyre høy lojalitet?

Publisert 8. august 2014. Sist endret 8. august 2014.

1) I flommen av tall før valget i fjor, var det fremfor alt ett som ga en antydning om sluttresultatet: Arbeiderpartiets lojalitet.

2) Arbeiderpartiet slet det siste året før valget med lojalitet mot 2009 på lave 60-tall. Strategien var trolig at en intens valgkamp skulle bidra til øket lojalitet og fire nye år for regjeringen Stoltenberg II.

3) Arbeiderpartiets lojalitet steg i valgkampen til høye 60-tall, men veksten i lojalitet var nok mindre enn strategene i Ap antok når partiet planla sin valgkamp. Ap lyktes i 2013 ikke med den lojalitetsøkningen som var en vinneroppskrift i 2009.

4) Spørsmålet i denne stortingsperioden er om Høyres lojalitet blir like definerende for blokkstillingen i valget 2017 som Ap´s lojalitet var i 2013.

5) Høyres lojalitet har så langt vært over 80 – som er et nivå statsministeren ganske sikkert er komfortabel med.

6) Kilde er Respons´ bakgrunnstall i byråets målinger for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende). Vi takker hjerteligst for åpenheten fra Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg.

Høyres 2013-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de stemte Høyre i stv 2013.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Til R 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Til SV 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Til Ap 3 8 3 3 9 8 5 8 15
Til Sp 0 2 1 0 0 1 3 1 0
Til V 4 1 5 1 2 3 3 2 2
Til KrF 0 0 2 0 1 1 2 4 2
Hos H 203 203 210 185 211 196 197 219 210
Til Frp 1 10 7 1 4 3 2 7 3
Til MDG 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Til andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Til "ikke sikker" 5 15 10 21 30 24 17 17 24

Høyres 2013/2014-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de vil stemme Høyre hvis stortingsvalg i morgen.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Fra R 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra SV 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Fra Ap 4 2 5 3 3 3 3 4 3
Fra Sp 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Fra V 1 9 6 0 1 1 5 2 4
Fra KrF 2 3 1 5 6 5 2 1 1
Fra H 203 203 210 185 211 196 197 219 210
Fra Frp 8 4 9 12 8 13 15 11 7
Fra MDG 1 0 0 0 1 1 2 0 0
Fra andre 0 1 1 1 1 0 1 0 0
Fra stemte ikke 11 14 13 22 7 9 16 11 18

Høyre – lojalitet mot stv 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Avrundet til nærmeste hele prosentpoeng.

okt.13 94
nov.13 85
des.13 89
jan.14 87
feb.14 82
mar.14 83
apr.14 86
mai.14 85
jun.14 82
Snitt okt.13 – des.13 89
Snitt jan.14 – juni.14 84
Snitt apr.14 – juni.14 84

Ap vs Høyre – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Overganger i absolutte tall – merk feilkilder pga små utvalg.

Ap til H H til Ap
okt.13 15000 10000
nov.13 8000 27000
des.13 17000 8000
jan.14 10000 11000
feb.14 10000 27000
mar.14 11000 24000
apr.14 10000 17000
mai.14 17000 23000
jun.14 9000 43000
Snitt okt.13 – des.13 13000 15000
Snitt jan.14 – juni.14 11000 24000

Høyre vs Frp – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

H til Frp Frp til H
okt.13 4000 38000
nov.13 32000 21000
des.13 21000 50000
jan.14 5000 55000
feb.14 13000 83000
mar.14 8000 62000
apr.14 6000 83000
mai.14 20000 46000
jun.14 8000 36000
Snitt okt.13 – des.13 19000 36000
Snitt jan.14 – juni.14 10000 61000

Høyre – barometertall vs råtall – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Barometertall Råtall
Stv 2013 26,8
okt.13 28,1 25,9
nov.13 26,2 28,4
des.13 28,7 29
jan.14 31 29,1
feb.14 27 29,5
mar.14 27,7 29
apr.14 29,8 29,6
mai.14 26,8 29,5
jun.14 26,5 28,8

Andel av respondentene som opplyste til Respons at de stemte Høyre i stv 2013

Stv 2013 26,8
okt.13 24,6
nov.13 29,2
des.13 27,9
jan.14 26,4
feb.14 30,6
mar.14 29
apr.14 27,7
mai.14 30,4
jun.14 30

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H