Poll of polls

Ap og H jevnstore

Publisert 30. november 2010. Sist endret 30. november 2010.

Arbeiderpartiet og Høyre oppnår begge 25,9 på Norfaktas nasjonale kommunevalgmåling for Landslaget for lokalaviser opptatt uke 47.

Arbeiderpartiet har -1,6 mot målingen fra samme byrå uke 37. Ap's fall må i en viss grad sees i lys av at Sosialistisk Venstreparti ble målingens vinner med +2 til 7,3.

Basert på lokale kommunevalgmålinger som er publisert siden Norfaktas forrige nasjonale kommunevalgmåling, vil pollofpolls.no ikke bli overrasket hvis Ap er noe undervurdert og SV noe overvurdert på Norfaktas nasjonale måling ultimo november.

Høyres nivå på 25,9 er -1,5 mot september. Dette samsvarer i hovedsak med lokale kommunevalgmålinger i oktober/november, og stortingsvalgmålingene i samme periode, som samlet går i retning av en svak nedkjøling fra Høyres flomtopp på rundt 27 ultimo september.

Fremskrittspartiet noterer 17,2 som er -1,3 mot september. Dette svarer til Frp's nivå f.t. på nasjonal poll of polls kommunevalg. Denne poll of polls er overrepresentert med større kommuner, hvor Frp samlet er i et mindre minus mot 2007. I poll of polls for kommuner under 25.000 innbyggere har Frp et mindre pluss mot 2007.

Det er derfor mulig at Frp er noe undervurdert på poll of polls med 17, sett i lys av at denne i hovedsak består av større kommuner. Basert på vårt materiale, vil pollofpolls.no ikke utelukke at Frp er noe undervurdert av Norfakta med 17 på den nasjonale kommunevalgmålingen ultimo november.

Gruppen "andre" vokser på Norfaktas nasjonale K-måling fra 3,1 i september til 4,4 i november. Gitt erfaringene fra de foregående kommunevalg, skal denne gruppen ytterligere opp, jf "andre" på 5,3 i 2007 - 5,8 i 2003 - 6,1 i 1999 - 6,5 i 1995.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger