Poll of polls

Ap vektet opp

Publisert 6. august 2014. Sist endret 7. august 2014.

1) Arbeiderpartiets matrise har så langt i år vært solid – høy egen lojalitet, pluss mot andre partier, og sterk mobilisering av velgere som ikke stemte i fjor.

2) Kilde er Respons` bakgrunnstall i byråets landsmålinger for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende). pollofpolls.no takker Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, for innsyn i dette materialet.

3) Ap´s snitt hos Respons blant aktiviserte hjemmesittere er hittil i år 38 pst. Fordi Ap gjør det skarpere i denne gruppen enn blant øvrige velgere, er dette en "risiko" for partiet – i den forstand at denne gruppen kan være troløs på valgdagen, og kanskje særlig troløs i et kommunevalg.

4) Støres parti er vektet opp på Respons´ målinger etter valget.

5) En hovedårsak er at på spørsmål om stemmegivning i stortingsvalget 2013 har færre enn 30,8 pst svart Arbeiderpartiet når Respons ringte. Ap fikk 30,8 i valget.

6) Vekting skal justere for at et tilfeldig trukket utvalg på ofte 1.000 personer sjelden kan være representativt for landets over 3,5 millioner stemmeberettigede. Vektete barometertall gir derfor etter byråenes beste faglige skjønn som regel et bedre grunnlag for å anslå partienes nivåer enn uvektete råtall.

Arbeiderpartiets 2013-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de stemte Ap i stv 2013.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Til R 0 0 0 2 0 1 1 2 1
Til SV 4 3 2 1 1 2 0 1 3
Hos Ap 230 219 231 204 200 203 218 205 214
Til Sp 1 1 0 0 0 1 2 2 2
Til V 2 3 0 0 2 1 1 2 2
Til KrF 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Til H 4 2 5 3 3 3 3 4 3
Til Frp 0 1 0 0 1 3 0 1 1
Til MDG 0 1 0 0 0 0 1 2 4
Til andre 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Til "ikke sikker" 6 7 7 24 13 20 18 11 11

Arbeiderpartiets 2013/2014-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de vil stemme Ap hvis stortingsvalg i morgen.
Tabellen gjeklder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Fra R 1 0 0 0 2 1 2 1 2
Fra SV 10 5 7 7 8 5 10 5 11
Fra Ap 230 219 231 204 200 203 218 205 214
Fra Sp 4 1 2 4 4 4 9 2 0
Fra V 2 3 4 5 5 5 4 0 5
Fra KrF 0 2 5 1 2 2 1 0 1
Fra H 3 8 3 3 9 8 5 8 15
Fra Frp 2 5 4 2 2 4 2 9 0
Fra MDG 1 0 2 5 1 2 2 2 1
Fra andre 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Fra stemte ikke 16 34 12 15 16 26 16 20 27

Ap – lojalitet mot stv 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Avrundet til nærmeste hele prosentpoeng.

okt.13 93
nov.13 92
des.13 94
jan.14 87
feb.14 91
mar.14 87
apr.14 90
mai.14 89
jun.14 88
Snitt okt.13 – des.13 93
Snitt jan.14 – juni.14 89

Ap vs Høyre – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Overganger i absolutte tall – merk feilkilder pga små utvalg.

Ap til H H til Ap
okt.13 15000 10000
nov.13 8000 27000
des.13 17000 8000
jan.14 10000 11000
feb.14 10000 27000
mar.14 11000 24000
apr.14 10000 17000
mai.14 17000 23000
jun.14 9000 43000
Snitt okt.13 – des.13 13000 15000
Snitt jan.14 – juni.14 11000 24000

Ap vs SV – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

SV til Ap Ap til SV
okt.13 18000 15000
nov.13 9000 10000
des.13 15000 8000
jan.14 18000 4000
feb.14 15000 4000
mar.14 9000 8000
apr.14 24000 0
mai.14 11000 3000
jun.14 21000 11000
Snitt okt.13 – des.13 14000 11000
Snitt jan.14 – juni.14 16000 5000
Snitt apr.14 – juni.14 19000 5000

Ap – barometertall vs råtall – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Barometertall Råtall
Stv 2013 30,8
okt.13 31,7 30
nov.13 35,1 33,5
des.13 33,2 31,8
jan.14 33,7 32,6
feb.14 34,7 30,7
mar.14 34,7 32,8
apr.14 34 33,3
mai.14 33,2 30
jun.14 33,6 32,4

Andel av respondentene som opplyste at de stemte Ap i 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Stv 2013 30,8
okt.13 28,2
nov.13 28,9
des.13 29
jan.14 29
feb.14 26
mar.14 28,6
apr.14 29,5
mai.14 27,2
jun.14 28,6

Johan Giertsen

Del på Facebook