Poll of polls

Spenningen stiger

Publisert 5. august 2014. Sist endret 5. august 2014.

Bare tre nasjonale stortingsmålinger ble publisert i juli 2014, alle tidlig i måneden. Snittet for juli kan derfor i liten grad sammenlignes med andre måneder.

1) Arbeiderpartiets snitt i juli ble sterke 36,3 – varierende fra 34,4 hos Norstat/VL til 37,6 hos TNS Gallup/TV2.

2) Arbeiderpartiets vekst rammer særlig SV, som i juli måtte se at snittet falt til tre pst.

3) Snittet gir Nydalen-koalisjonen (Frp+H+KrF+V) flertall med 88 mot 81 mandater for opposisjonen.

4) Skulle SV og/eller MDG passere sperregrensen, og de øvrige partiene gis sitt juli-snitt, vinner opposisjonen flertall.

5) Spørsmålene når vi i neste uke (trolig) får de første august-målingene er derfor mange og spennende – bl.a. om Ap holder sitt høye nivå.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg
Merk at det bare ble publisert tre landsmålinger i juli 2014

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6

Mandater juli 2014

jul.14 SV 4 MDG 4 SV+MDG 4
Ap 67 67 67 66
Sp 10 9 9 9
SV 1 7 1 6
MDG 2 2 7 6
R 1 1 1 1
Ap+Sp+SV+MDG+R 81 86 85 88
Frp 22 20 21 20
H 48 46 46 46
KrF 8 8 8 7
V 10 9 9 8
Frp+H+KrF+V 88 83 84 81

SV og MDG hadde i juli begge snitt under sperregrensen
SV 4 = SV fire pst, de øvrige uendret
MDG 4 = MDG fire pst, de øvrige uendret
SV+MDG 4 = Både SV og MDG fire pst, de øvrige uendret

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger