Poll of polls

Ferske tall i 428 kommuner

Publisert 26. juni 2014. Sist endret 28. juni 2014.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap33,03,411,4
H29,90,54,0
Frp9,4-3,4-1,9
SV5,30,0-1,6
Sp5,80,0-2,4
KrF4,5-0,20,5
V6,61,01,6
MDG2,20,4-2,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 949 (gir vanlige feilmarginer).

En landsomfattende kommunevalgmåling – som TV2/TNS Gallup publiserte 19. juni – er et eldorado for alle som er glad i politikk og tall.

På bakgrunn av denne målingen kan pollofpolls.no tilby:

1) TV2s landsmåling nedbrutt i 428 kommuner med mandatfordeling. På hver av våre 428 kommunesider fremkommer nedbrytingen i rubrikken «Siste nasjonale måling». Kommunesidene finnes ved å bruke nedtrekksmenyen på kommuneforsiden.

2) Forutsetningen for nedbrytingen er at partiene har samme relative endring mot kommunevalget 2011 over hele landet. Når det gjelder feilkildene ved en slik beregning: Se Om-siden på dette nettstedet under overskriftene «Nedbryting av målinger» og «Relative endringer er ujevnt fordelt – nedbrutte landstall må leses med varsomhet».

3) Merk at nedbryting på kommunesidene kan gi gruppen «Andre» for mange mandater, fordi programmet vårt slår partiene i denne gruppen sammen. Leserne bør i slike tilfeller spalte opp gruppen «Andre» basert på sitt skjønn over det sannsynlige nivået til «Andre» partier i kommunen (MDG, PP osv.), og slå inn alle partienes nivåer i rubrikken «Mandatfordeling» ved å bruke funksjonen «Kommunestyre: Representanter i én kommune basert på partienes oppslutning i samme kommune».

4) På kommuneforsiden er tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» lagt ut. Tabellen bygger på (i) siste nasjonale kommunevalgmåling – TV2/TNS Gallup publisert 19. Juni 2014 og (ii) siste poll of polls kommunevalg.

5) Vi ser der at venstresiden (Ap+Sp+SV+R) fikk flertall i 202 kommuner med 28,2 pst av stemmene i kvlg 2011, og ville fått flertall i 219 kommuner med 31,8 pst av stemmene i kvlg 2011 hvis landsmålingen fra TV2/Gallup 19. juni 2014 brytes ned.

6) Tabellen viser også at borgerlig side (Frp+H+KrF+V) fikk flertall i 168 kommuner med 64,1 pst av stemmene i kvlg 2011, og at nedbryting av denne landsmålingen gir denne blokken flertall i 157 kommuner med 61,2 pst av stemmene.

7) I tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» på kommuneforsiden er det også mulig å få frem alle 428 kommuner ved å klikke på «Vis alle kommuner» nederst til høyre. Da fremkommer en tabell med tittelen «Flertallskonstellasjoner i enkeltkommuner» (merk forutsetningene i kursivert skrift under tittelen).

8) Denne tabellen har fargekoder som angir blokkstillingen i (i) kommunestyret etter kvlg 2011, (ii) etter siste poll of polls kommunevalg, og (iii) etter siste nasjonale kommunevalgmåling som er TV2/TNS Gallup 19. juni 2014. Tabellen kan organiseres etter kommunenummer, kommunestørrelse mv. Klikkes det på «Endring», fremkommer oversikt over kommuner der blokkstillingen er endret mot kvlg 2011. Vi ser der at nedbryting av landsmålingen fra TV2/Gallup har ført til endret blokkstilling i bl.a. Bodø.

9) Tabellene om blokkstillingen i kommunene er fra vår side ikke ment som en forutsigelse om hvilket parti som kan få ordføreren. Vi er selvsagt kjent med at dette beror på forhandlinger etter valget, der borgerlige kommuner i noen tilfeller velger ordfører fra Arbeiderpartiet – og omvendt.

10) Klikkes det på «pollofpolls.nos mandatberegning» i tilknytning til målingen fra TV2/TNS Gallup 19. juni 2014, fremkommer tabell med (i) sum representanter i kommunestyrene for partiene nasjonalt, og (ii) mandatfordeling i alle 428 kommuner ved nedbryting av målingen.

11) Vi ser der at Arbeiderpartiets fremgang fra kommunevalget 2011 (31,7 pst) til målingen (33 pst) etter vår nedbryting vil øke partiets antall representanter i landets 428 kommunestyrer fra 3378 til 3716. Antall representanter for Høyre vil med vekst fra 28 pst i kvlg 2011 til målingens 29,9 øke fra 2348 til 2592. Antall representanter for SV vil øke fra 362 til 508 (fra 4,1 i 2011 til måling på 5,3 pst). For Venstre blir økningen fra 640 til 698 (fra 6,3 i 2011 til måling 6,6).

12) Merk at nedbryting på poll of polls´ nettsider utelukkende bygger på partienes relative endring mot referansevalget.

13) TV2 legger derimot inn et skjønn i beregningen av stillingen i kommunene basert på sine landsomfattende kommunemålinger, se TV2s beskrivelse av sin beregning: ”TV 2s prognoser bygger på det nasjonale kommunevalgbarometeret fra TNS Gallup i juni 2014 og er vektet mot resultatene fra stortingsvalget i 2013, resultatene fra kommunevalget i 2011, og lokalpolitiske begivenheter siden valget.” Henvisningen til “lokalpolitiske begivenheter” er en referanse til skjønn utøvd av TV2s valgredaksjon.

14) All ære til TV2 som holder oss oppdatert om velgernes preferanser på spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg. Målingen publisert 19. juni 2014 er kanalens andre nasjonale kommunevalgmåling i år. Den første ble lagt ut 2. februar 2014.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no