Poll of polls

Venstresiden opp i Bergen

Publisert 18. juni 2014. Sist endret 18. juni 2014.

1) Bergens Tidende (ved Respons) har siden november i fjor gjennomført flere undersøkelser av bergensernes syn på trasévalget for bybanen fra Bergen sentrum og nordover til bydelen Åsane.

2) Avisen og byrået har i denne perioden også hatt to målinger i Bergen med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg, i februar og april.

3) I de saksrettete målingene om bybanen er respondentene også spurt om partipreferanse hvis kommunevalg i dag. Dette er uvektete råtall. Partimålingene inneholder også uvektete råtall (men selvsagt også vektete barometertall, som er nivåene som publiseres).

4) Den ferskeste av disse undersøkelsene ble tatt opp 10–12 juni 2014, og var en saksrettet måling med bl.a. råtall som nevnt.

5) Bergens Tidende, ved Trond Olav Skrunes, har gitt pollofpolls.no tillatelse til å legge ut råtallene i avisens saksrettete målinger og partimålinger i Bergen siden november 2013. Vi takker hjerteligst for avisens åpenhet.

6) Se tabellen under der råtall er stilt sammen. De av våre lesere som vil sammenligne råtall og barometertall i Bergens Tidende partimålinger i Bergen i år, kan sammenholde tabellen under med målingene (lenker i pkt 2).

7) Det er all grunn til varsomhet med å trekke slutninger på bakgrunn av råtall.

8) Tross dette, kan råtallene i juni antyde (i) at Bergen Høyre stadig ser solide tall, (ii) venstresiden (definert som Ap+Sp+SV+MDG+R) er styrket siden valget 2011, (iii) Fremskrittspartiet har utfordringer, (iv) summen av Høyre og Frp er lavere enn valget 2011, (v) tallene er en ny bekreftelse på at et eventuelt borgerlig byrådsflertall i Bergen etter valget 2015 trolig må støtte seg på fire partier – Frp+H+KrF+V, men (vi) fire nye år med borgerlig styre i Bergen 2015–2019 kan ikke tas for gitt.

9) I undersøkelsen i juni hadde Frp færre respondenter i Bergen enn MDG.

10) Frp blir som oftest vektet opp, slik at eventuelle barometertall i lys av denne undersøkelsen kanskje kunne gitt et annet inntrykk av styrkeforholdet mellom Frp og MDG i Bergen enn råtallene antyder.

Bergen – kommunevalg – råtall – Respons for Bergens Tidende

Respondenter juni Råtall juni Råtall april Råtall februar Råtall desember Råtall november Kvlg 2011
Ap 154 31,9 32,7 29,4 29,1 26 28,7
Sp 5 1 1,5 2,1 1 2,6 1,4
SV 38 7,9 5,8 7,6 9,5 7 4,4
R 9 1,9 2,8 2,3 1,4 2 3,2
MDG 26 5,4 4,8 4,7 2,2 3,6 2
Frp 23 4,8 6,9 5,1 9,7 4,6 10,3
H 165 34,2 31 34,3 34,7 40,2 35,2
KrF 22 4,6 5,4 4,4 5,7 5,2 5,6
V 34 7 8,9 9,3 6,1 7 7
Andre 7 1,4 0,9 1,6 2,2
Ap+Sp+SV+R+MDG 232 48 47,6 46,1 43 41,2 39,7
Ap+Sp+SV+R+MDG+V 266 55,1 56,5 55,4 49,1 48,3 46,7
Frp+H+KrF 210 43,5 45,3 48 50,1 50,1 51,1
Frp+H+KrF+V 244 50,5 54,2 57,3 56,2 57,1 58,1

Merk at usikkerheten ved uvektete råtall er (vesentlig) større enn ved vektete barometertall.
Respons' undersøkelser for Bergens Tidende etter stortingsvalget 2013:
Undersøkelsene i februar og april var partimålinger, der råtallene er inntatt i tabellen. Undersøkelsene i november, desember og juni var saksrettete målinger med partipreferanse som bakgrunnsspørsmål.

Barometertall vs råtall – Bergen – kommunevalgmålinger 2014 – Respons for Bergens Tidende – blokknivå

Barometertall Ap+Sp+SV+MDG+R Råtall Ap+Sp+SV+MDG+R Barometertall Frp+H+KrF+V Råtall Frp+H+KrF+V
feb.14 43 46,1 55,7 53,1
apr.14 41,1 47,6 58,1 52,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner