Poll of polls

Blå-blått i Sandnes

Publisert 28. november 2010. Sist endret 29. november 2010.

Fremskrittspartiet og Høyre har begge vekst fra K-2007 på målingen til Sandnesposten/Norfakta uke 45. Disse to samlet har iflg målingen 57 i Sandnes mot 49 ved K-2007.

Spørsmålet blir da om et eventuelt flertall Frp og Høyre også vil innebære en koalisjon mellom disse to partiene i Sandnes, til avløsning av koalisjonen som har styrt byen siden 2007 - Høyre, Ap, KrF og Venstre. Sandnesposten anser det i sin kommentar til målingen som "sannsynlig at Høyre foretrekker å fortsette det eksisterende samarbeidet" (Sandnesposten 25. nov 2010 s. 2).

Arbeiderpartiet kan synes å ha tapt på sitt samarbeid med de borgerlige - Ap går markert tilbake mot 2007.

Sandnes 1979 - 2010

K 1979 Uke 12/07 Uke 35/07 Uke 36/07 K 2007 S 2009 Uke 45/10
A 27,7 24,3 24,6 24,1 21,1 26 15,5
Sp 6,2 5 2,7 5,3 4,6 4,2 4
SV 3,9 3,5 5,4 4,5 4,2 4,5 2,9
R 0,3 1,2 2,2 1 0,5 1,1
Frp 3,7 28,3 25 27 26,5 27,6 29,4
H 31,5 20,5 20,7 19,9 22,6 20,2 27,7
KrF 17,1 10,3 13 10,8 12 10,7 10
V 7,1 5,4 6,6 4,4 5,3 4,7 6,3
PP 2 1,4 2,1 3
DnF 2,8

Uke 12/07 - 35/07 - 36/07 = Stvgr Aftenblad/Respons.
Uke 45/10 = Sandnesposten/Norfakta 25 nov 2010.
Sandnes leverte K-2007 iflg SSB 27.304 stemmer = 14,8% av 184.272 stemmer i Rogaland.

Sandnes 2007

Forhånd Valgting
A 20,4 21,2
Sp 3 4,8
SV 6,6 3,9
R 1,2 0,9
Frp 26,3 26,6
H 19,9 23
KrF 13,1 11,8
V 6 5,2

Sandnes leverte 3.192 forhåndsstemmer = 11,7% av godkjente stemmer i kommunen.
Beregning på grunnlag av dagbladet.no.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner