Poll of polls

Høy Høyre-lojalitet

Publisert 10. mai 2014. Sist endret 10. mai 2014.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap33,2-0,86,9
H26,8-3,06,4
Frp12,8-0,81,2
SV4,31,4-3,3
Sp5,71,4-7,8
KrF5,70,31,9
V4,8-0,50,2
MDG3,51,1-0,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende, publisert 9. mai 2014.

1) Respons målte lojaliteten til denne helgens landsmøteparti – Høyre – til solide 85.

2) Statsministerens parti kan hos Respons så langt i 2014 notere lojalitet på 87 (jan) – 82 (feb) – 83 (mars) – 86 (april) – 85 (mai).

3) Årsaken til at Høyre falt tre prosentpoeng fra 29,8 i april til 26,8 i mai er i hovedsak (i) færre overganger fra Frp, og (ii) at færre hjemmesittere fra valget i fjor svarte Høyre når Respons ringte i mai, sammenlignet med april.

4) SV og Sp har sunnere matriser i mai enn i april. Se tabellene under.

5) Fremskrittspartiet har i mai sin største lekkasje til Ap som Respons har målt etter valget.

6) Netto lekkasje fra Frp til Ap har hos Respons vært 7000 (okt) – 26000 (nov) – 20000 (des) – 8000 (jan) – 14000 (feb) – 19000 (mars) – 11000 (april) – 36000 (mai).

7) Feilkildene ved overgangstall er større enn for målingenes barometertall, men dette er uansett en lekkasje vi skal følge med oppmerksomhet – fordi den betyr en blokkovergang.

8) Lekkasjen til Ap er en viktig årsak til at Frp ikke fikk et bedre barometertall enn målingens 12,8 pst – tross et mindre negativt bytteforhold mot Høyre enn Respons har målt tidligere i år.

9) Respons’ målinger viser også at byrået finner færre Frp-velgere blant sine respondenter enn partiets andel i valget på 16,3 pst.

10) Av Respons’ respondenter i mai svarte 43,1 pst at de stemte Frp eller Høyre – samme andel som disse to partiene samlet hadde i valget. Fordelingen mellom partiene avvek fra valget ved at 30,4 pst av respondentene oppga at de stemte Høyre i fjor og 12,7 pst oppga til Respons at de stemte på Frp (valget 26,8 H og 16,3 Frp).

11) I de fire første av årets måneder var andelen av respondentene som oppga til Respons at de stemte Fremskriuttspartiet på 12,5 pst (jan) – 8,5 (feb) – 11,9 (mars) – 10 (april).

12) At andelen respondenter i utvalgene som oppga at de stemte Frp systematisk var lavere enn Frp’s resultat i referansevalget, så vi også før stortingsvalget 2013 – da hos byråene som hadde 2009 som referansevalg.

13) Om, og eventuelt hvilke, spørsmål denne skjev-fordelingen av respondentenes oppgitte stemmegivning i 2013 kan reise når det gjelder vurderingen av bl.a. Fremskrittspartiets oppslutning, er blant spørsmålene pollofpolls.no skal ha til observasjon.

14) Vi takker Aftenposten ved kommentator Thomas Boe Hornburg og Bergens Tidende ved journalist Kjetil Gillesvik for å ha gitt pollofpolls.no innsyn i målingens bakgrunnstall.

Se nærmere om målingen Aftenposten 9. mai 2014 side 11 og Bergens Tidende samme dag side 6.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14
R 62 73 93 56 66 69 65 78
SV 79 79 73 65 80 67 59 78
Ap 93 92 94 87 91 87 90 89
Sp 85 80 71 70 81 71 62 85
V 93 71 76 65 67 79 74 74
KrF 86 77 73 77 77 77 86 87
H 94 85 89 87 82 83 86 85
Frp 86 82 73 67 70 68 75 66
MDG 89 83 72 68 75 68 63 69

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14
Ap til H 15000 8000 17000 10000 10000 11000 10000 17000
H til Ap 10000 27000 8000 11000 27000 24000 17000 23000
H til Frp 4000 32000 21000 4500 13000 8000 6000 20000
Frp til H 38000 21000 50000 55000 83000 62000 83000 46000
Ap til Frp 0 2000 0 0 0 0 0 3000
Frp til Ap 7000 28000 20000 8000 14000 19000 11000 39000
H til V 14000 4000 15000 5000 7000 10000 9000 7000
V til H 3000 20000 16000 0 4000 3000 10000 6000
Ap til V 7000 12000 0 0 8000 4000 3000 8000
V til Ap 5000 7000 12000 15000 15000 16000 8000 0
SV til Ap 18000 9000 15000 18000 15000 9000 24000 11000
Ap til SV 15000 10000 8000 4000 4000 8000 0 3000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte hjemmesittere

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14
SV 7 1 0 2 2 2 2 8
Ap 35 51 25 29 38 49 33 38
Sp 2 4 0 2 0 2 2 2
V 2 1 8 4 7 8 6 4
KrF 11 3 8 2 7 2 0 2
H 24 21 27 43 17 17 33 21
Frp 15 7 25 10 24 15 13 17
MDG 2 4 0 4 0 4 4 6

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14
SV 4 6 6 13 4 10 14 8
Ap 3 3 3 10 6 9 7 5
Sp 5 15 17 21 8 16 12 5
V 2 6 2 18 11 9 7 7
KrF 4 5 6 6 8 9 3 4
H 2 6 4 10 11 10 7 7
Frp 3 7 10 18 15 9 5 13
MDG 3 5 13 11 4 5 8 21

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent
Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H