Poll of polls

Thriller i Nittedal

Publisert 28. november 2010. Sist endret 29. november 2010.

Den styrende koalisjonen i Nittedal - Fremskrittspartiet, Høyre, Pensjonistpartiet - har f.t. 15 av kommunestyrets 29 mandater. Målingen til Varingen/Norfakta uke 46 gir disse tre samme antall mandater som i 2007 - Frp 7, H 7, PP 1.

Fremskrittspartiets fall på målingen og Arbeiderpartiets fremgang betyr at Ap etter målingen bare mangler 49 stemmer på å ta Frp's siste mandat, forutsatt samme antall stemmer som i 2007. Skjer det, taper Frp, Høyre og PP sitt flertall.

Valgkampen i Nittedal kan dermed bli en thriller. Kristelig Folkeparti og Venstre kan bli avgjørende - om disse partiene foretrekker den nåværende koalisjonen eller en ordfører fra Ap.

Nittedal 1979 - 2009

K 1979 S 1981 Uke 34/07 Uke 36/07 K 2007 F 2007 S 2009 Uke 46/10
Ap 36,7 39,1 25,6 24,8 25,2 28 38,1 29,3
Sp 4,6 3,6 5 5,7 5,5 3,8 2,5 4,3
SV 5,6 5,5 8 6,1 4,8 5,4 6,2 5,6
R 0,5 1,7 3,4 2 1,8 1 0,3
Frp 2,8 7,8 27,6 21,9 25 24,8 26,5 22,8
H 31,4 35 21,9 26 24,3 22,5 18,1 25,8
KrF 3,8 3,5 2,3 2,4 2,9 3 2,6 2,7
V 12,4 3,5 5,5 8,6 7,5 7,6 4 5,5
Pensj.p. 2,5 1,1 2,8 2,5 0,6 3,6
DnF 2,6 1,3

Uke 34/07 - uke 36/07 - uke 46/10 = Målinger Varingen/Norfakta.
Nittedal leverte K-2007 iflg SSB 9.488 stemmer = 3,7% av 245.157 stemmer i Akershus.

Nittedal K-2007

Forhånd Valgting
Ap 26,7 25
Sp 5,9 5,5
SV 6,3 4,7
R 2,4 2
Frp 24,1 25,1
H 19,3 24,9
KrF 4,7 2,7
V 6,1 7,7
Pensj.p. 4,4 2,6

Nittedal leverte K-2007 1.106 forhåndsstemmer = 11,7% av godkjente stemmer.
Beregning på grunnlag av dagbladet.no.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner