Poll of polls

Sp holder kjerneområdene

Publisert 5. mai 2014. Sist endret 5. mai 2014.

1) Senterpartiet fikk i valget i fjor 12,9 pst i kommuner med under 10.000 innbyggere – mot 5,5 pst i landet som helhet.

2) Respons’ bakgrunnstall bekrefter at Slagsvold Vedums parti i hovedsak holder nivået fra valget i disse kjerneområdene for Senterpartiet. Se tabell under.

3) Respons har Høyre i pluss mot valget i fjor når landet sees under ett. I kommuner med under 10.000 innbyggere kan bakgrunnstallene derimot tyde på at Høyre ikke har øket sin oppslutning siden valget – men tallene må leses med varsomhet, fordi feilkildene er større enn ved målingenes barometertall.

4) Motposten til Høyres mulige stagnasjon i de minste kommunene er at Fremskrittspartiet iflg Respons’ bakgrunnstall synes å gjøre det relativt sett skarpere i kommuner med under 10.000 innbyggere, sammenlignet med de større kommunene.

5) Kilde er snittet av Respons’ syv landsmålinger etter valget for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende). Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, har gitt pollofpolls.no innsyn i Respons’ bakgrunnstall. Vi takker hjerteligst for Aftenpostens åpenhet.

Kommuner med under 10.000 innbyggere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Merk større feilkilder og dermed ofte større variasjoner enn for barometertall
Kommuner med under 10.000 innbyggere hadde iflg SSB 22,4 pst av landets befolkning den 1. januar 2014

Stv 2013 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 Snitt okt–apr
R 0,6 1 2 1 0 0 1 1 1
SV 3,1 3 4 4 1 4 3 3 3
Ap 31,3 32 33 34 33 31 41 38 34
Sp 12,9 11 12 11 10 11 9 11 11
V 3,9 4 2 5 5 5 1 2 3
KrF 7 8 11 6 8 7 7 6 8
H 21 22 20 16 22 22 22 22 21
Frp 16,6 16 13 21 20 16 11 13 16
MDG 1,7 2 3 3 1 1 4 1 2

Nils Aksel Horvei har med takk beregnet partienes andel i disse kommunene i stortingsvalget 2013

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp