Poll of polls

Frp+H sterkest blant 45–59 år

Publisert 17. april 2014. Sist endret 17. april 2014.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap34,0-0,77,7
H29,82,19,4
Frp13,6-0,32,0
SV2,9-0,7-4,7
Sp4,3-0,1-9,2
KrF5,40,31,6
V5,3-0,80,7
MDG2,4-0,4-1,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

1) Respons deler inn velgerne etter alder i gruppene (i) under 30 år, (ii) 30–44 år, (iii) 45–59 år og (iv) 60 år og eldre.

2) Av disse fire gruppene står regjeringen – summen av Fremskrittspartiet og Høyre – sterkest blant velgere i alderen 45–59 år med anslagsvis 45 pst oppslutning, men merk de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

3) Kilde er snittet av Respons’ syv landsmålinger etter valget for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende).

4) Arbeiderpartiet står ifølge snittet av Respons' landsmålinger fra oktober i fjor til april i år sterkest blant velgere over 60 år, der Ap i dette materialet er marginalt sterkere enn i aldersgruppene 30-44 og 45-59 år.

5) Når det gjelder summen av Frp og Høyre, går valgundersøkelsen i samme retning. De to regjeringspartiene var i valget sterkest blant velgere 40–49 år med 48 pst oppslutning. Se Aardal, Bergh og Haugsgjerd: Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 (Institutt for samfunnsforskning 2014) side 19. Denne undersøkelsen har en annen inndeling av aldersgruppene enn Respons.

6) Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, har gitt pollofpolls.no innsyn i Respons’ bakgrunnstall. Vi takker hjerteligst for Aftenpostens åpenhet.

7) Vi understreker at målingenes bakgrunnsmateriale må leses med varsomhet, og at tall over en lengre tidsperiode som regel treffer bedre enn øyeblikksbildet fra en måling.

Velgere 45–59 år – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Merk større feilkilder og dermed ofte større variasjoner enn for barometertall

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14
R 1 1 1 0 1 2
SV 4 2 3 3 4 3 3
Ap 33 32 32 35 43 31 31
Sp 4 5 5 7 5 4 5
V 6 5 3 5 3 4 6
KrF 3 4 6 8 4 5 4
H 28 31 34 30 30 30 35
Frp 17 16 12 11 11 17 13
MDG 1 2 2 2 0 3 1

Velgere 60 år og eldre – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Merk større feilkilder og dermed ofte større variasjoner enn for barometertall

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14
R 1 1 1 1 2 1
SV 3 7 3 3 3 4 4
Ap 30 41 36 31 35 36 40
Sp 9 6 6 5 6 7 5
V 4 6 3 2 5 3 2
KrF 7 3 5 5 5 4 9
H 27 19 29 34 28 25 21
Frp 17 13 17 16 14 16 16
MDG 1 3 1 1 1 1 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp