Poll of polls

Høyre og Ap vinnere i Telemark

Publisert 18. november 2010. Sist endret 18. november 2010.

Høyre noterer +6 i Telemark på dagens stortingsmåling mot S-2009 (Telemarksavisa/TNS Gallup). Høyre er eneste stortingsparti med pluss mot valget i fjor.

Arbeiderpartiet oppnår 38,6 - minus 3 mot S-2009. Dette er Ap's sterkeste stortingsmåling annet halvår 2010, og svarer til en landstendens på 33.

Skulle resultatet i 2013 svare til denne målingen, blir distriktsmandatene fra Telemark uendret - Ap 3, Frp 1, H 1. Frp mangler etter målingen under 1.000 stemmer på å ta Ap's tredje mandat (forutsatt samme antall stemmer i 2013 som i 2009). Rekkefølgen etter målingen er Ap 1,4,5 - Frp 2 - H 3.

Telemark bekrefter retningen mot et trepartisystem. Ap, Frp og H fikk i fjor 77,9 i Telemark. Målingen fra Telemarksavisa/TNS Gallup gir 80.

Telemark 1981 - 2010

S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 TA nov 10
A 46,2 35,8 36,5 41,7 38,6
Sp 8 8,2 5,5 4,5
SV 6,1 5,6 6,4 5,3 4,8
R 0,5 1,2 1,9 1,2 2,4
Frp 2,5 21 21,9 23 22,3
H 23 9,6 11,1 13,2 19,1
KrF 10,8 7,9 8 6,6 5,2
V 5,9 5,1 2,5 2,8
Brgl fellesliste 10,2

TA nov 10 = Telemarksavisa/TNS Gallup stortingsvalgmåling 18 nov 2010.
Telemark leverte S-2009 iflg SSB 94.333 stemmer = 3,5% av 2,682.903 stemmer nasjonalt.

Fylkesvise stortingsmålinger uke 46 omregnet til landstendens

Aust-Agder Telemark
A 30 32,8
Sp 4,5 5,1
SV 4,8 5,6
Frp 25,8 22,2
H 24,6 24,9
KrF 3,8 4,3
V 4,4 4,4

Aust-Agder = Agderposten/InFact S-måling 15. nov 2010.
Telemark = Telemarksavisa/TNS Gallup S-måling 18. nov 2010.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner