Poll of polls

Varierende blant hjemmesitterne

Publisert 15. februar 2014. Sist endret 15. februar 2014.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp / Adressa.
OEEV
Ap34,71,08,4
H27,0-4,06,6
Frp14,31,72,7
SV4,81,1-2,8
Sp4,60,3-8,9
KrF5,0-0,21,2
V5,10,50,5
MDG2,5-0,2-1,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Landsmåling stortingsvalg – Respons for Aftenposten og Adresseavisen, publisert 14. februar 2014.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Størst endring mot januar har Høyre med minus fire prosentpoeng (31 i januar, 27 i februar). Råtallet er bare ned 0,5 pst, men Respons' matrise i januar var sunnere for statsministerens parti med høyere lojalitet, sterkere mobilisering av velgere som ikke stemte ved stortingsvalget, og nullforhold mot Ap i januar mot et minus i februar.

2) Høyres råtall hos Respons i februar (29,5 mot barometertall 27,0) må sees i lys av at Respons fant uforholdsmessig mange høyrevelgere på spørsmål om stemmegivning ved valget i fjor, flere enn Høyres andel i valget på 26,8.

3) Motposten var at Respons fant færre Ap-velgere enn andelen i valget på 30,8. Arbeiderpartiets råtall var nesten 31 (barometertall 34,7).

4) Tabellen under illustrerer variasjonene fra måned til måned når det gjelder partivalget til de aktiviserte hjemmesitterne, dvs. velgere som ikke stemte i 2013, men som nå oppgir partipreferanse. Vi ser bl.a. at Høyre er halvert i denne gruppen fra januar til februar, og at Frp er mer enn doblet.

5) Disse variasjonene betyr at en må se mange målinger for å ha en begrunnet oppfatning av hvor de partipolitiske vindene blåser blant hjemmesitterne fra referansevalget. Et spørsmål er også hvor stor andel av hjemmesietterne fra valget 2013 som kommer til å stemme i 2015 og 2017.

6) Arbeiderpartiets matrise er solid. Høy lojalitet, plussforhold mot andre partier, solid mobilisering av hjemmesittere.

7) SVs bakgrunnstall er også sunnere enn i januar med bl.a. lojalitet på 80. Kan Audun Lysbakken og hans partifeller holde på en slik lojalitet, kan kampen mot sperregrensen bli mindre nerveslitende.

Se nærmere Aftenposten og Adresseavisen 14. februar 2014.

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1
TV2/Gallup 04.nov.13 90 91 31 28,1
Aftp/Respons 15.nov.13 92 85 35,1 26,2
TV2/Gallup 02.des.13 88 87 31,5 27,8
NRK/Norstat 09.des.13 92 91 32,8 28,2
Aftp/Respons 14.des.13 94 89 33,2 28,7
TV2/Gallup 13.jan.14 89 88 32,4 28,6
Aftp/BT/Respons 17.jan.14 87 87 33,7 31
TV2/Gallup 04.feb.14 86 85 34,1 29,2
Aftp/Adressa/Respons 14.feb.14 91 82 34,7 27

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14
R 62 73 93 56 66
SV 79 79 73 65 80
Ap 93 92 94 87 91
Sp 85 80 71 70 81
V 93 71 76 65 67
KrF 86 77 73 77 77
H 94 85 89 87 82
Frp 86 82 73 67 70
MDG 89 83 72 68 75

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14
Ap til H 15000 8000 17000 10000 10000
H til Ap 10000 27000 8000 11000 27000
H til Frp 4000 32000 21000 4500 13000
Frp til H 38000 21000 50000 55000 83000
Ap til Frp 0 2000 0 0 0
Frp til Ap 7000 28000 20000 8000 14000
H til V 14000 4000 15000 5000 7000
V til H 3000 20000 16000 0 4000
SV til Ap 18000 9000 15000 18000 15000
Ap til SV 15000 10000 8000 4000 4000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte hjemmesittere

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14
SV 7 1 0 2 2
Ap 35 51 25 29 38
Sp 2 4 0 2 0
V 2 1 8 4 7
KrF 11 3 8 2 7
H 24 21 27 43 17
Frp 15 7 25 10 24
MDG 2 4 0 4 0

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14
SV 4 6 6 13 4
Ap 3 3 3 10 6
Sp 5 15 17 21 8
V 2 6 2 18 11
KrF 4 5 6 6 8
H 2 6 4 10 11
Frp 3 7 10 18 15
MDG 3 5 13 11 4

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger