Poll of polls

Tall i 428 kommuner

Publisert 3. februar 2014. Sist endret 10. februar 2014.

En landsomfattende kommunevalgmåling – som TV2/TNS Gallup publiserte 2. februar – er et eldorado for den som er glad i politikk og tall.

På bakgrunn av denne målingen kan pollofpolls.no nå tilby:

1) TV2s landsmåling nedbrutt i 428 kommuner med mandatfordeling. På hver av våre 428 kommunesider fremkommer nedbrytingen i rubrikken «Siste nasjonale måling». Kommunesidene finnes ved å bruke nedtrekksmenyen på kommuneforsiden. Forutsetningen for slik nedbryting er at partiene har samme relative endring mot kvlg 2011 over hele landet. Når det gjelder feilkilder ved en slik beregning av nivåer i kommunene: Se Om-siden på dette nettstedet under overskriftene «Nedbryting av målinger» og «Relative endringer er ujevnt fordelt – nedbrutte landstall må leses med varsomhet».

2) Merk at nedbryting på kommunesidene kan gi gruppen «Andre» for mange mandater, fordi programmet vårt slår partiene i denne gruppen sammen. Leserne bør i slike tilfeller spalte opp gruppen «Andre» basert på sitt skjønn over det sannsynlige nivået til «Andre» partier i kommunen, og slå inn alle partienes nivåer i rubrikken «Mandatfordeling» ved å bruke funksjonen «Kommunestyre: Representanter i én kommune basert på partienes oppslutning i samme kommune».

3) På kommuneforsiden er tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» lagt ut. Tabellen bygger på (i) siste nasjonale kommunevalgmåling (TV2/TNS Gallup publisert 2. febr 2014) og (ii) siste poll of polls kommunevalg. Vi ser der bl.a. at R+SV+Ap+SP fikk flertall i 140 kommuner i kvlg 2011, ville fått flertall i 124 kommuner hvis landsmålingen fra TV2/Gallup brytes ned, og i 115 kommuner hvis siste nasjonale poll of polls (basert på målinger i kommuner) legges til grunn.

4) I tabellen «Antall kommuner med flertall for ulike konstellasjoner» på kommuneforsiden er det mulig å få frem alle 428 kommuner ved å klikke på «Vis alle kommuner» nederst til høyre. Da fremkommer en tabell med tittelen «Flertallskonstellasjoner i kommunene» (merk forutsetningene i kursivert skrift under tittelen).

5) Kommunene er i nevnte tabell rangert etter godkjente stemmer i kvlg 2011, og med fargekoder som angir blokkstillingen i (i) kommunestyret etter kvlg 2011, (ii) etter siste poll of polls kommunevalg, og (iii) etter siste nasjonale kommunevalgmåling. Klikkes det på «Endring», fremkommer oversikt over kommuner der blokkstillingen er endret mot kvlg 2011. Vi ser der at landsmålingen fra TV2/Gallup har ført til endret blokkstilling i Fet, Ørland, Eidsvoll, Gjerstad, Radøy, Ringerike, Tysfjord, Rauma, Saltdal m.fl.

6) Klikkes det på «pollofpolls.nos mandatberegning» i tilknytning til målingen fra TV2/TNS Gallup, fremkommer tabell med (i) sum representanter i kommunestyrene for partiene nasjonalt, og (ii) mandatfordeling i enkeltkommuner ved nedbryting av målingen.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no