Poll of polls

TV 2 har åpnet kommunevalgkampen

Publisert 3. februar 2014. Sist endret 3. februar 2014.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEV
Ap29,68,0
H29,43,5
Frp12,81,5
SV5,3-1,6
Sp5,8-2,4
KrF4,70,7
V5,60,6
MDG1,8-2,4
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 956 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende kommunevalgmåling – TNS Gallup for TV2, opptatt 6–10 januar 2014, publisert 2. februar.

1) TV2 var i 2010 første medium med nasjonal kommunevalgmåling. TV2 er også først i 2014 med en landsomfattende undersøkelse av velgernes stemmegivning hvis kommunevalg.

2) All ære til TV2 for at kanalen på denne måten øker interessen for lokalvalget september 2015.

3) Sammenlignet med kommunevalget 2011, viser målingen pluss for borgerlig side.

Partiene i regjeringen Stoltenberg II er samlet i minus mot valget i 2011.

4) TV2 har i sin nettsak, lenke over, anslått blokkstillingen i lys av målingen i alle kommunene som har over 10.000 innbyggere, i alt 114 kommuner med 76 pst av befolkningen. Fordi målingen styrker borgerlig side, viser kanalens beregning at Nydalen-partienes innflytelse i kommune-Norge kan bli ytterligere styrket.

5) Selv om lokalvalget først er neste år, håper vi at flere medier vil bidra til øket interesse for lokalvalget ved bl.a. nasjonale målinger. For mediene som allerede har nasjonale stortingsmålinger, vil et tilleggsspørsmål om stemmegivning ved kommunevalg bare bety en marginalt øket kostnad. Vil f.eks. NRK i løpet av første halvår følge TV2s eksempel, og publisere en landsomfattende kommunevalgmåling?

TNS Gallup for TV2 – landsomfattende kommunevalgmåling januar 2014

TV2/Gallup jan 2014 Kvlg 2011 TV2/Gallup jan 2010
Ap 29,6 31,7 31,9
Sp 5,8 6,7 6,4
SV 5,3 4,1 6,1
R 1,6 1,5 2,3
Frp 12,8 11,4 17,5
H 29,4 28 25
KrF 4,7 5,6 4,9
V 5,6 6,3 3,6
MDG 1,8 0,9
Andre 3,5 3,8
Ap+Sp+SV 40,7 42,5 44,4
Ap+Sp+SV+R 42,3 44 46,7
Ap+Sp+SV+R+MDG 44,1 44,9
Frp+H 42,2 39,4 42,5
Frp+H+KrF+V 52,5 51,3 51

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger